.


ทัวร์เกาหลีใต้ สกีรีสอร์ท โซรัคซาน ต้อนรับปีใหม่ กินดี พักดี 5วัน บินการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

43,000 42,000


เที่ยวเกาหลี ส่งท้ายปีเก่า ต้อนรับปีใหม่ กับโปรแกรมกินดีพักดีในโรงแรมระดับ 4-5ดาว พร้อมนอนที่ ยงเพียงสกีรีสอร์ท ณ คืนส่งท้ายปีเก่า เที่ยวไฮไลต์ครบ พร้อมช้อปปิ้งกระจาย สุดพิเศษกับบุฟเฟ่ต์อาหารทะเล และ ขาปูยักษ์ พร้อมชมโชว์สุดฮานันทาโชว์ เดินทางกับการบินไทยพร้อมสะสมไมล์ได้วันนี้..จองด่วนก่อนเต็ม

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง วันพฤหัสบดีที่ 30 ธ.ค. 53 สนามบินสุวรรณภูมิ กรุงเทพ

21.00น. พร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ผู้โดยสารขาออก เคาน์เตอร์ U15 ประตู 9เจ้าหน้าที่บริษัทไทยทราเวลฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกให้ท่านก่อนขึ้นเครื่อง

23.00น. เหินฟ้าสู่ ประเทศเกาหลี โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 658

(บินกับการบินไทย สายการบินแห่งชาติ แบบหมู่คณะ สำหรับสมาชิกรอยัลออร์คิดพลัส รับไมลล์สะสม 50% จากอัตราปกติ)

วันที่สอง ศุกร์ที่ 31 ธ.ค. 53 (วันสิ้นปี) อินชอน - เกาะนามิ Winter Love Song - ซอรัคซาน วัดชินฮึนซา - สกีรีสอร์ท

06.25 น. เดินางถึงสนามบินอินชอน (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) ท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐ เกาหลีใต้ (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) สนามบินอินชอน หรืออีกชื่อเรียกหนึ่งว่า สนามบินสีเขียว ตั้งอยู่บนเกาะยองจอง สนามบินนานาชาติแห่งนี้ เปิดใช้อย่างเป็นทางการเมื่อวันที่ 29 มี.ค. 2001 หลังจากใช้เวลาก่อสร้างร่วม 8 ปี ตั้งอยู่ห่างจากกรุงโซลประมาณ 52 ก.ม.

หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร (ประมาณ 2-3 ชั่วโมง) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน ลงเรือสู่ เกาะนามิ ชมวิวทิวทัศน์ซึ่งเคยใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำละครทีวี Winter Love Song อัน โด่งดังมีเวลาให้ท่านได้เก็บภาพกับโลเคชั่นประทับใจที่สวยงามตามอัธยาศัย ชมฟาร์มเลี้ยงนกกระจอกเทศซึ่งตั้งอยู่บนเกาะ หรือจะเลือกขี่จักรยานชมวิวเหมือนฉากในละคร จนได้เวลาสมควรอำลา เกาะนามิจากนั้นผ่านชมธรรมชาติอันสวยงามของจังหวัดคังวันโด


กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันเมนูทักคาลบี หรือไก่บาบีคิวผัดซอสเกาหลี เป็นอาหารเลื่องชื่อของเมืองชุนชอน โดยนำไก่บาบีคิว ต้อก (ข้าวเหนียวปั้นเกาหลี) มันหวาน ผักต่าง ๆ ลงผัดกับซอสพริกเกาหลีในกระทะแบน วิธีการทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยห่อกับผักกาดแก้วเมื่อทานไประยะหนึ่งจะนำข้าวสวยและสาหร่ายแห้งมาผัดรวม กับทักคาลบี เพื่อให้เกิดอาหารชนิดใหม่ คือ ทักคาลบีบกคึม หรือข้าวผัดพริกไก่ที่ทั้งหอมและน่ารับประทาน เสริฟพร้อมเครื่องเคียงและซุปประจำวัน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ วนอุทยานแห่งชาติซอรัคซาน ชม อนุสาวรีย์หมีเสี้ยวพระจันทร์ นำท่านนั่งกระเช้าไฟฟ้า (Cable Car) ชึ้นชมความงามของเขาโซรัค ความงามของวนอุทยานแห่งชาติที่ได้ขึ้นชื่อว่าเป็น ภูเขาสี่ฤดู เขาโซรัคหรือภูเขาหิมะตั้งอยู่ใจกลางภูเขาแทแบคซึ่งทอดยาวไปถึงเขาคึมคังของ ประเทศเกาหลีเหนือมีเทือกเขา ป่าไม้ หุบเขา สายน้ำ ทะเลสาบ หินรูปร่างต่าง ๆ ที่สวยงามซึ่งเกิดขึ้นเองตามธรรมชาติที่หาดูธรรมชาติที่หาดูได้ยากยิ่ง พร้อมนมัสการพระพุทธรูปปรางสมาธิองค์มหึมาตั้งอยู่กลางแจ้งสร้างขึ้นเพื่อ สวดอ้อนวอนให้คาบสมุทรเกาหลีได้รวมเป็นหนึ่งเดียวกัน และเดินข้ามสะพานชำระจิตใจเพื่อไปยังวัดชินฮันซาวัดเก่าแก่กว่าพันปี สร้างในสมัยอาณาจักรชิลล่า และยังมีระฆังอันเก่าแก่ 1400ปี ตั้งอยู่ภายใน มีบริการกระเช้าไฟฟ้าขึ้นชมวิวที่ควังคึมซองแล้วนำท่านเดินทางสู่ วัดชินฮันซา (SHINHUNGSA TEMPLE) ไม่ไกลจากจุดนั่งกระเช้าจะพบวัดที่ใหญ่ที่สุดของเขาโซรัคถูกสร้างครั้งแรกใน สมัยชิลล่า แต่ถูกไฟไหม้หลายครั้ง จึงมีการบูรณะใหม่ในสมัยโซซอน และยังมี ระฆังอันเก่าแก่ 1400 ปีตั้งอยู่ภายใน


แล้วนำท่านเดินทางสู่ ยงเพียงสกีรีสอร์ท รีสอร์ทขนาดใหญ่ให้ท่านได้ตามรอยซี่รี่ย์ดัง Winter Love Song กันอีกฉาก ลองเล่นสกีบนลานสกีขนาดใหญ่ ที่พัก YONGPYONG SKI RESORT ลานสกีที่สวยที่สุดในแห่งหนึ่งในเกาหลี ตั้งอยู่เชิงเขาพัลวังที่ความสูงเหนือระดับน้ำทะเลสูงสุดถึง 1,485 เมตร สถานที่พักผ่อนตากอากาศและแหล่งสกีที่มีชื่อเสียงมากที่สุดแห่งหนึ่งเพลิด เพลินกับลานหิมะที่กว้างใหญ่ และเนินเล่นสกีระดับต่าง ๆ กระเช้าลิฟท์ เนินเขาเล่นสโนสเลด ให้ท่านได้ถ่ายรูปกับหิมะที่ลานสกี ซึ่งมีนักสกีกำลังวาดลวดลายลงมาจากเขาอย่างสวยงาม หรือท่านใดต้องการขึ้น กระเช้ากอนโดล่าการ ชมทิวทัศน์และความงามของหุบเขาพัลวัง จากบนยอดเขาระยะทางกระเช้ากว่า 7.4 กิโลเมตรซึ่งยาวที่สุดเกาหลี โดยมีความสูงกว่า 1,438 เมตรเหนือระดับน้ำทะเล และจิบกาแฟหรือชาบนยอดเขา เพื่อขึ้นชมวิวบนจุดสูงสุด ให้ท่านได้เก็บภาพประทับใจนี้ไว้จนมิรู้ลืม นอกจากนั้นยังมีบริการกีฬาในร่มชนิดอื่นๆ ร้านอาหาร คอฟฟี่ช้อป ซุปเปอร์มาเก็ดไว้คอยต้อนรับและบริการ ท่านจะประทับใจกับประสบการณ์แปลกใหม่กับการท่องเที่ยวในอีกรูปแบบหนึ่ง สำหรับท่านที่สนใจจะเล่นสกีหรือขึ้นกระเช้ากอนโดล่าสามารถติดต่อหัวหน้า ทัวร์เพื่อเช่าอุปกรณ์การเล่นสกีได้ (ค่าเช่าอุปกรณ์สกีหรือสโนบอร์ด ประมาณ 35,000 วอนต่อเช็ค สโนเลค ประมาณ 12,000 วอนต่อเช็ค กระเช้าลิฟท์สำหรับท่านที่เล่นสกี ครึ่งวันประมาณ 40,000 วอนต่อท่าน ค่ากอนโดล่าประมาณ 10,000วอนต่อท่าน ไม่รวมอยู่ในค่าทัวร์ ท่านใดที่สนใจ สามารถติดต่อกับหัวหน้าทัวร์ประสานงานให้ได้) ท่านที่สนใจกรุณาแจ้งหัวหน้าทัวร์ให้ช่วยประสานงานในการซื้อและเช่าอุปกรณ์ ต่างๆ การเตรียมตัวก่อนเล่นสกีควรเตรียมถุงมือ ผ้าพันคอ แว่นกันแดด เลื้อแจ๊คเก็จกันน้ำหรือแบบผ้าร่ม เป็นต้น www.yongpyong.co.kr/eng/index.asp

 **
ปริมาณของหิมะและการเปิดให้บริการของลานสกี ขึ้นอยู่กับความเอื้ออำนวยของอากาศ หากไม่มีหิมะเพียงพอ ลานสกีอาจจะปิดให้บริการ

ค่ำ ส่งท้ายปีเก่า 2559 พาท่าน รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูบาบีคิว หรือบุลโกกีเกาหลี โดยนำเนื้อหมูสไลด์ หมักกับซอสและเครื่องเคียงต่าง ๆ ให้ออกรสหวาน นุ่ม เวลาทานนำมาย่างขลุกขลิกกับซุปบนกระทะแบนหรือครึ่งวงกลม พร้อมผักกระหล่ำ เสริฟพร้อมข้าวสวยร้อน ๆ และเครื่องเคียงต่าง ๆ

พักผ่อนตามอัธยาศัยและร่วมเคานต์ดาวน์ต้อนรับปีใหม่กับผู้คน ณ Yongpyong Ski Resort หรือ เทียบเท่า (ที่พักเป็นสไตล์รีสอร์ทเกาหลี มีบริการเฉพาะผ้าเช็ดหน้าผืนเล็ก กรุณาเตรียมอุปกรณ์อาบน้ำส่วนตัวไปด้วย เพื่อความสะดวกสบายของท่าน)

วันที่สาม (วันปีใหม่) เสาร์ที่ 01 ม.ค. 54 สกีรีสอร์ท - เอเวอร์แลนด์ - ไร่สตรอเบอรี่ - ทำกิมจิ แต่งชุดฮันบก - ซูวอน

เช้า เช้ารับประทานอาหารเช้า ณ โรงแรมที่พัก

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ ขอเชิญท่านลิ้มรส สตรอเบอร์รี่เกาหลีสดๆ รับปีใหม่ ในบรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่อย่างแท้จริง ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์รี่ของเกาหลี ว่ามีวิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผลสตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษ และหวานหอมชวนน่ารับประทานเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเอง และชาวต่างชาติ และยังเป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย ชมวิธีการปลูก การดูแลรักษา และท่านยังสามารถเลือกชิมสตรอเบอร์รี่ได้จากภายในไร่ แล้วนำคณะเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูคาลบี หรือ หมูย่าง เกาหลี เป็นอาหารพื้นเมือง เกาหลี ที่เลื่องชื่อและรู้จักกันดีทั่วโลก มีรสชาติออกหวาน นุ่ม และกลมกล่อม นำหมูสเต๊กส่วนที่ติดกับกระดูก (เชื่อว่าเป็นส่วนที่อร่อยที่สุด) ย่างบนเตาถ่านแบบดั้งเดิม และตัดเป็นชิ้นพอคำ ห่อทานแบบเมี่ยงคำไทย โดยใส่น้ำจิ้มเต้าเจี้ยว และเครื่องเคียงที่ชอบ หรือข้าวสวยร้อนตามที่ชอบ บริการเครื่องเคียงต่าง ๆ และน้ำซุปสาหร่าย

นำท่านเดินทางสู่เมืองยงอิน ยงอินเอเวอร์แลนด์ ดินแดนอันแสนโรแมนติคตั้งอยู่ในหุบเขา สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS โดยท่านสามารถเลือก เล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง เลือกสรรของที่ระลึกจากสวนสนุกเอเวอร์แลนด์ พร้อมกับเทศกาลหิมะ ภายใน Festival World จะประกอบไปด้วย Global Fair, American Adventrue, Magic Land, European Adventure และ Equatorial Adventure การท่องเที่ยวภายในสวนสนุกแห่งนี้ เที่ยวป่าซาฟารี สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิด เช่น ทีเอ๊กเพรส รถไฟเหาะ หนอนสะบัด ชาร์ป โรงหนังสามมิติ บ้านผีสิง หมุนตีลังกาสองตลบ เป็นต้น ระหว่างเดือนธันวาคมถึงเดือนกุมภาพันธ์ สนุกแบบไม่รู้ลืมกับการเล่นสโนสเลดแบบไม่จำกัดรอบ หรือท่านใดอยากประลองความท้าทายกับการนั่งสโนบัสเตอร์ก็ไม่ว่ากัน....ขอบอก ว่ามันมาก ถ้าไม่เป็นโรคหัวใจหรือกลัวความสูง (ต้องสวมใส่รองเท้าหุ้มเท้าส้นเตี้ย เท่านั้น) นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี ท่านจะได้พบกับไลเกอร์ซึ่ง เป็นลูกแฝดผสมขึ้นจาก สิงโตผู้เป็นพ่อและเสือผู้เป็นแม่ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ที่มีอายุกว่า15 ปีและสนุกเพลิดเพลินกับการทักทายจากหมีนานาพันธ์ เจ้าหน้าที่ในส่วนซาฟารีจะเล่นและทักทายกับพวกเขาเหล่านั้น จนได้เวลาสมควรพบกัน ณ จุดนัดหมาย

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่ากิมจิเกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห กิมจิทำเก็บไว้กินได้ทุกฤดูกาลชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ ชาวเกาหลีนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้านตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกันและ ตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วยขอเชิญท่านร่วมประสบการณ์ ทำกิมจิ อาหารประจำชาติเกาหลีที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ด้วยทุกครั้งไป กิมจิมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทานท่านจะได้ฝึกลองทำกิมจิและได้ชิมกิมจิด้วยฝีมือของ ท่านเองโดยทางร้านได้บริการหากท่านอยากซื้อกลับ โดยบรรจุใส่ถุงสูญญากาศเพื่อความสะดวกในการนำกลับประเทศไทย จากนั้น เก็บภาพความประทับในกับชุดประจำชาติ ฮันบก พิเศษ !! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลีฟรี !! (ใช้กล้องถ่ายรูปของท่านเอง)

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนูโอซัม หรือ หมูปลาหมึกย่างบาร์บีคิว หมัก สไตล์สมัยใหม่เกาหลี คนต่างประเทศนิยมรับประทานเพราะมีรสชาติออกหวานเผ็ดเล็กน้อย โดยนำบาร์บีคิวหมูปลาหมึกลงในกระทะครึ่งวงกลมพร้อมน้ำซุปปรุงรส เมื่อสุกรับประทานพร้อมเครื่องเคียงและข้าวสวย หากต้องการแบบรสชาติ เกาหลี แท้ๆ ก็สามารถใส่กิมจิหมักลงต้มด้วย ก็จะได้รสชาติอีกแบบหนึ่ง

นำท่านสู่ที่พัก โรงแรมแลนด์มาร์ค ซูวอน หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ อาทิตย์ที่ 02 ม.ค. 54 ซูวอน - โซล - โซลทาวน์เวอร์ - เท็ดดี้แบร์ - ศูนย์โสม - ทงแดมุน - นันทาโชว์ ขาปูยักษ์

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่ พิพิธัณฑ์เท็ดดี้แบร์ ที่ตั้งอยู่ในหอคอยกรุงโซล ซึ่งจัดแสดงถึงเท็ดดี้แบร์ในคอเล็คชั่น ต่างๆ ทั้ง อดีต ปัจจุบัน และ อนาคต โดยจะมีเท็ดดี้แบร์สวมชุดของกษัตริย์ราชวงศ์โชซอนรวมถึงจะแสดงถึงภาพของกรุง โซลในอดีตและปัจจุบัน เช่น ภาพของสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ ในกรุงโซล เช่น คลองชองเกชอน,เมียงดง,อินซาดง และทงแดมุน และชมทัศนียภาพกรุงโซลและเขตชายแดนแบบรอบทิศ 360 องศา ณ N SEOUL TOWER 1 ใน 18 หอคอยเมืองที่สูงที่สุดในโลก มีความสูงถึง 480 เมตร เหนือระดับน้ำทะเล และที่โซลทาวเวอร์นี้ยังใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรี่ส์ดังนับสิบเรื่อง อาทิเช่น My Name Is Kim Sam Soon, Staind Glass, Witch You Hee จากนั้นมีเวลาให้ท่านแวะ ศูนย์โสม ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่อายุ 6 ปี ซึ่งถือว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มีคุณภาพดีและราคาถูก กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารเมนูไก่ตุ๋นโสม อาหาร ตำหรับชาววังบำรุงสุขภาพ บริการท่านละ 1 ตัว บรรจุอยู่ในหม้อเหล็กร้อนๆ ภายในตัวไก่จะยัดไส้ด้วยข้าว และของบำรุงต่างๆ อาทิ เม็ดพุทราแห้ง รากโสม เก๋ากี้ ปรุงรสด้วยพริกไทยดำ และเกลือ รับประทานพร้อมเครื่องเคียงที่เรียกว่า กักตุกี (ทำจากหัวไชเท้าดอง) และเส้นขนมจีนหนานุ่มแบบเกาหลี พร้อมทั้งเสิร์ฟ อินซัมจู หรือ เหล้าดองโสม

บ่าย จากนั้น นำท่านช้อปปิ้งกระจาย ณ ตลาดเมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใดท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE หรืออีกมายให้ท่านได้เลือกซื้อซึ่งราคาถูกกว่าที่เมืองไทย 2-3 เท่า

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารเมนูพิเศษ บุฟเฟ่ต์ขาปูยักษ์ และ อาหารทะเลสดๆ หลากหลายชนิดให้ท่านได้เลือก รับประทาน ได้มากมาย

นำท่านชมการแสดงยอดฮิตล่าสุดของกรุงโซล แบบฮากระจาย กับ นันทาโชว์ (Nunta Show) ซึ่งได้รับความนิยมและมีการพัฒนา ต่อเนื่องมากว่า 11 ปี นับว่าเป็นโชว์แรกเริ่มของประเทศเกาหลีที่ไม่ใช้คำพูด แต่ใช้ภาษาท่าทางที่ตลกขบขันในการดำเนินเรื่องราว โดยคอนเซ็ปต์ของการแสดงชุดนี้ สร้างจากภาษาสากล ก็คือ เสียงหัวเราะ นันทาประสบความสำเร็จอย่างท่วมท้นในการเปิดตัวในงาน Edinburgh Fringe Festival ที่ประเทศสหราชอาณาจักร ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีว่าเป็นงานเปิดตัวของการแสดงที่จะก้าวไปสู่เวทีระดับ โลก โดยการเปิดตัวครั้งนี้ นันทาสามารถขายตั๋วเข้าชมการแสดงแบบหมดเกลี้ยงทุกวัน และหลังจากนั้น นันทาก็กลายเป็นการแสดงที่เรียกได้ว่าเป็นที่ยอมรับจากคนทั่วโลก ตั้งแต่ปี 1999 ซึ่งทุกคน สามารถเข้าถึงความสนุกสนานของโชว์นี้ได้แบบไม่จำกัด นอกจากนี้ ผู้ชมทุกท่านยังสามารถสนุกสนานแบบใกล้ชิดและเป็นกันเอง ด้วยการร่วมแสดงเป็นเจ้าบ่าวเจ้าสาวในฉากการแต่งงานตามประเพณีของเกาหลี หรือฉากเข้าแข่งขันการเรียงติ่มซำให้ได้สูงที่สุดอีกด้วย [หมายเหตุ: ขอ สงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลง การแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดจำนวนของบัตรเข้าชมการแสดงของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่ นันทาโชว์ บัตรที่นั่ง เต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น Jump Show , B-Boy Show หรือ Break Out Show เป็นต้น]

กลับเข้าสู่ที่พัก ณ โรงแรม Novotel Seoul Ambassador Gangnum หรือ ระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า จันทร์ที่ 03 ม.ค. 53 บลูเฮาส์ -พระราชวังเคียงบ็อค – พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง-ช้อปปิ้งเมียงดง

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารโรงแรม

นำคณะเดินทางสู่โซล นำท่านเดินทางผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน โน มู เฮียน (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอใดๆ ทั้งสิ้น) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกร และวงเวียนน้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล

จากนั้นนำท่านย้อนรอยละครเรื่อง Princess Hours หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค ซึ่ง เป็นพระราชวังไม้โบราณที่เก่าแก่ที่สุด สร้างขึ้นใน ค.ศ. 1394 ในอดีตกว่า 600 ปีก่อน ภายในพระราชวังแห่งนี้มีหมู่พระที่นั่งมากกว่า 200 หลัง แต่ได้ถูกทำลายไปมากในสมัยที่ญี่ปุ่นเข้ามาบุกยึดครอง ทั้งยังเคยเป็นศูนย์บัญชาการทางการทหารและเป็นที่ประทับของกษัตริย์ ปัจจุบันได้มีการก่อสร้างหมู่พระที่นั่งที่เคยถูกทำลายขึ้นมาใหม่ในตำแหน่ง เดิม ถ่ายภาพคู่กับพลับพลากลางน้ำเคียงเฮวรู ที่ซึ่งเคยเป็นท้องพระโรงออกงานสโมสรสันนิบาตต่างๆ สำหรับต้อนรับแขกบ้านแขกเมือง จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง รับทราบประวัติความเป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่ยุคโบราณผ่านทางห้องแสดงหุ่นจำลองนำคณะชมโรงงานเจียระไนพลอยแอมมาทีส แดน เกาหลีเป็นแดนของพลอยสีม่วง พลอยแห่งสุขภาพพลอยแห่งความมั่งคั่งหรือนำโชค โดยมีตั้งแต่สีม่วงอ่อนเย็นตาจนถึงสีม่วงไวน์ มีเสน่ห์เย้ายวนใจ พลอยนี้จะงามจับตาเมื่อมาทำเป็นแหวน จึ้ ต่างหู และสร้อยข้อมือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

บ่าย นำท่านช้อปปิ้งส่งท้าย ณ ย่าน เมียงดง หรือ สยามสแควร์เกาหลี หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ พบกับสินค้าวัยรุ่น อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี เครื่องสำอางดังๆ ของเกาหลี พบกับความแปลกใหม่ของการช้อปปิ้ง ซึ่งเมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกันที่นี่กว่าล้านคนใน แต่ละวัน .สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ สนามบินระหว่างทางไปสนามบินพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้า แถวสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมือง อีกรอบหนึ่ง เป็นการส่งท้ายก่อนอำลาเกาหลี อาทิเช่น บะหมีซินราเมียน อุด้ง กิมจิ ขนมชอคโกเลต พาย ลูกอมแปลกๆ ที่ประเทศไทย อาจไม่มี น้ำจิ้มปรุงรส หมูย่างเกาหลี ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ผลไม้ ต่างๆ ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

21.15 น. นำท่านเดินทางกลับกรุงเทพฯ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG 657
01.20น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาหลีใต้ สกีรีสอร์ท โซรัคซาน ต้อนรับปีใหม่ กินดี พักดี 5วัน บินการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 30ธ.ค.-3ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 43,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 42,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 39,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 36,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 6,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 

อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตาม รายการ
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ อำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ,มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ , ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ตามกฎของสายการบิน
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ทางไกลฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการสำรองที่นั่ง โดยการชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อม ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน หรือก่อนหน้านั้น โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • **กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทไทยทราเวล อินโฟ เซอร์วิส จำกัด
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 

   Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *