.


ทัวร์เกาหลีใต้ เฮ ยกก๊วน กับ กวนมึนโฮ 5 วัน บินโคเรียนแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

31,000 30,000


เที่ยวเกาหลีตามรอยภาพยนต์ "กวน-มึน-โฮ" เดินทางร่วมกับทีมดารานักแสดงนำ เต๋อ-ฉันทวิชช์,หนูนา-หนึ่งธิดา และทีมผู้กำกับคุณโต้ง-บรรจง ย้อนรอยซีรี่ย์เกาหลียอดฮิต โรงถ่ายภาพยนต์ แดจังกึม Winter Love Song เกาะนามิ สวนน้ำบลูแคนย่อน PHOENIX PARK RESORT SEVEN LUCK CASINO สวนสนุกใจกลางกรุงโซล LOTTE WOLD โซลทาวเวอร์ พิพิธภัณฑ์เท็ดดีแบร์ พระราชวังถ็อกซูกุง คลองชองเกชอน HI JUMP SHOW ร้านกาแฟ COFFEE PRINCE วัดโชเกซา พร้อมช้อปปิ้งเมียงดง ทงแดมุน นัมแดมุน *** อิ่มอร่อยกับอาหารมื้อพิเศษ บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ขาปูยักษ์ *** รีบจองด่วนที่นั่งมีจำกัด

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง » กรุงเทพฯ - เกาหลีใต้ (อินชอน)

20.30 น. คณะพร้อมกันที่สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารขาออกระหว่างประเทศ ชั้น 4 พบกับเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้บริการและอำนวยความสะดวกแด่ท่านอยู่บริเวณเคาเตอร์ M สายการบินโคเรียนแอร์ (KE) (หมายเหตุ เคาน์เตอร์ M ทางเข้าประตูที่ 6)

22.40 น. ออกเดินทางสู่เกาหลีใต้ โดยเที่ยวบินที่ KE652

วันที่สอง » โรงถ่ายแดจังกึม – เกาะนามิ – สวนน้ำ BLUE CANYON – PHOENIX PARK

06.00 น. เดินทางถึงสนามบินอินชอน ประเทศเกาหลีใต้ (กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมง เพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของประเทศเกาหลี ) หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว พบไกด์ท้องถิ่นที่มีความรู้ความชำนาญรอรับที่สนามบิน

นำท่านออกเดินทางสู่ เมืองยางจู ตามรอย กวน-มึน-โฮ กันที่ โรงถ่ายละครแดจังกึม จอมนางแห่งวังหลวง เป็น ฉากที่พระเอกสุดกวน เต๋อ-ฉันทวิชช์ ธนะเสวี มาเที่ยวกับคณะทัวร์ แฮปปี้โคเรีย เป็นสถานที่แรก โดยที่ไม่ได้เตรียมตัวสำหรับการมาเที่ยวเลย แถมยังแสดงความกวนโดยการถ่ายรูปให้กับคู่รักอื่นแบบครึ่งตัว (ถ่ายแบบหัวหาย ) ให้ทุกท่านเข้าร่วมสัมผัสกับโรงถ่ายที่ใช้ถ่ายทำละคร ซึ่งสร้างขึ้นมาเพื่อถ่ายเรื่องแดจังกึมโดยเฉพาะ นำชมห้องครัวที่แดจังกึมเคยฝึกทำอาหาร ศาลาที่นั่งร้อยลูกสน ห้องต่างๆ ในพระราชวัง พร้อมเก็บภาพประทับใจ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ทัคคาลบิ

บ่าย จากนั้นนำท่านเดินทาง ตามรอย กวน-มึน-โฮ กันต่อที่ เกาะนามิ (NAMI ISLAND) ตั้งอยู่ในเมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน นางเอกสุดมึน หนูนา-หนึ่งธิดา โสภณ ด้วยความชื่นชอบ พระเอกชื่อดังของเกาหลี แบยองจุน จากซีรี่ย์สุดโรแมนติค “เพลงรักในสายลมหนาว” (WINTER LOVE SONG) จึงมาเที่ยวที่เกาะนามิแห่งนี้ แต่ต้องปวดหัวเมื่อพระเอกสุดกวน ตามมาป่วนด้วยเพราะไปเที่ยวกับทัวร์ไม่ทัน ให้ทุกท่านได้เพลิดเพลินกับทิวทัศน์สวยงามท่ามกลางแมกไม้ ต้นสนที่สูงเสียดฟ้าแสนจะโรแมนติกมีความสวยงามแตกต่างกันไปในแต่ละฤดูสำหรับ ฤดูใบไม้เปลี่ยนสี ต้นไม้จะมีสีสันสลับเหลือง ส้ม แดง สวยงามสถานที่แห่งนี้เป็นสถานที่ที่เหมาะสำหรับ คู่รัก ครอบครัว คนทำงาน จะมารำลึกถึงอดีต รำลึกถึงความอบอุ่นกันได้ที่เกาะนี้ เชื่อกันว่าเป็นดินแดนแห่งรักโรแมนติก

ได้เวลาสมควรนำท่านเดินทางเข้าสู่ PHOENIX PARK RESORT เป็นสกีรีสอร์ทที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตามรอย กวน-มึน-โฮ ท่าม กลางหิมะโปรยปราย ทั้งคู่เล่นหิมะกันอย่างเพลิดเพลินและก็มีจังหวะที่ทำให้ทั้งสองเกิดความ รู้สึกที่ดีต่อกันและ...?...ซึ่งถือเป็นฉากโรแมนติคของเรื่องเลยทีเดียว ให้ท่านได้สนุกสนานไปกับ สวนน้ำบลูแคนยอน (BLUE CANYON) สวนน้ำขนาดใหญ่ที่ออกแบบให้อยู่ในร่มท่ามกลางธรรมชาติที่สวยงาม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนในรูปแบบของการแช่สปา ซึ่งจะมีหลากหลายบ่อ หลายสี ให้ท่านได้เลือกแช่ ได้ตามอัธยาศัย ผ่อนคลายกับการแช่ออนเซน ช่วยให้สุขภาพแข็งแรงนอนหลับสบาย สนุกสนานกับการเล่นกระดานโต้คลื่น ว่ายน้ำ หรือสนุกสนานไปกับเครื่องเล่นกีฬาทางน้ำ เช่น เครื่องเล่นสไลด์เดอร์ บอดี้สไลด์ และคลื่นแม่น้ำ ซึ่งบรรยากาศภายในถูกตกแต่งอย่างหรูหราอลังการ อิสระให้ท่านสนุกสนานได้ตามอัธยาศัย ( กรุณาเตรียมชุดว่ายน้ำ )

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู โอซัม บุลโกกิ

นำท่านเข้าสู่ที่พัก PHOENIX PARK RESORT หรือเทียบเท่า

วัน ที่สาม » โซลทาวเวอร์ - พิพิธภัณฑ์เท้ดดี้แบร์ - ( LOVE KEY CEREMONY ) - ศูนย์โสมรัฐบาล - ดิวตี้ฟรี - สวนสนุก LOTTE WORLD - ตลาดทงแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

เดินทางเข้าสู่กรุงโซล จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ หอคอยโซลทาวเวอร์ (SEOUL TOWER) ซึ่ง ถือว่าเป็นสัญลักษณ์ของกรุงโซลเลยก็ว่าได้ ซึ่งเป็นสถานที่ยอดนิยมที่หนุ่มสาวเกาหลีไม่พลาดที่จะมาเที่ยวกัน บนหอคอยมี ภัตตาคารซึ่งหมุนได้ด้วยตัวมันเอง นำท่านขึ้นสู่จุดชมวิวของหอคอย ให้ท่านได้ตื่นตาตื่นใจกับทัศนียภาพอัน สวยงามรอบ ๆ กรุงโซล อิสระถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึกได้ตามอัธยาศัย จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์หมีเท็ดดี้แบร์ (THE TEDDY BEAR MUSEUM) ท่าน จะได้พบกับประวัติความเป็นมาของการก่อกำเนิดชนชาติ และบรรพบุรุษของคนเกาหลีว่ามีความเป็นมาอย่างไรบ้าง ท่านจะได้เห็นได้สัมผัสหมีเท้ดดี้ แบร์ น่ารัก ๆ จากทั่วโลกที่มีมากว่า 100 ปี โดยแต่ละโซนจะจัดแต่งเลียนแบบบอกเล่า ความ เป็นมาของคนเกาหลีตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผ่านทางตัวตุ๊กตาหมีน่ารัก ซึ่งอยู่ในอิริยาบทต่าง ๆ บ้างก็เคลื่อนไหวได้ อาทิโซนพระราชพิธีและงานพิธีกรรมต่าง ฉากหมีเต้นบีบอย ฉากงานเลี้ยง งานแต่งงาน และ อีกมากมายหลาย อิริยาบทที่รอคอยให้ท่านได้เข้าไปเยี่ยมชม

จากนั้นนำท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ ไปที่ LOVE KEY CEREMONY เป็นสถานที่สุดโรแมนติกอยู่ในบริเวณหอคอยกรุงโซลที่คู่รักนิยมนำแม่กุญแจไป คล้องกันในอีกความหมายว่าเราจะไม่พรากจากกันจะรักกันตลอดไป โดยนิยมเขียนชื่อตนเองและคู่รักลงบนแม่กุญแจพร้อมข้อความสุดซึ้ง จากนั้นจึงนำลูกกุญแจทิ้งโยนไป ที่นี่เป็นฉากแรกๆ ของพระเอกสุดกวน ซึ่งทำตัวป่วนคณะทัวร์เป็นที่สุด

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ศูนย์โสมรัฐบาล ซึ่งรัฐบาลรับรองคุณภาพว่าผลิตจากโสมที่มีอายุ 6 ปี ซึ่งถือว่า เป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมให้ท่านได้เลือกซื้อโสมที่มี คุณภาพ ดีที่สุดและราคาถูกกว่าไทยถึง 2 เท่า กลับไปบำรุงร่างกายหรือฝากญาติผู้ใหญ่ที่ท่านรักและนับถือ

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ไก่ตุ๋นโสม

บ่าย จากนั้นนำท่าน ช้อปปิ้งสินค้าปลอดภาษีที่ ดิวตี้ฟรี (DUTY FREE SHOP) ที่นี่มีสินค้าชั้นนำให้ท่านเลือกซื้อมากมายกว่า 500 ชนิด ทั้งน้ำหอม เสื้อผ้า เครื่องสำอาง กระเป๋า นาฬิกา เครื่องประดับ ฯลฯ จากนั้นนำท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ เงินหลายล้านที่ได้มาจากการเล่นรูเล็ตที่ Seven Luck Casino ทั้งคู่จึงตัดสินใจว่าจะใช้ชีวิตอย่างหรูหรา และได้มาเที่ยวที่ สวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ สวนสนุกและดินแดนแห่งความสนุกหฤหรรษ์ไฮเทคในรูปแบบใหม่ สวนสนุกในร่มที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี สนุกสนานกับเครื่องเล่นหลากชนิดทั้งในร่มและกลางแจ้ง ไม่ว่าการผจญภัยกับโลกของซินแบต หอคอย โรงหนังสามมิติไวกิ้ง รถรางไฟฟ้า รถไฟเหาะตีลังกา 360 องศา รวมไปถึงเครื่องเล่นที่เหมาะกับเด็ก เช่น นั่งบอลลูนชมวิวรอบ ๆ นั่งรถชมเมืองยิปซี นั่งม้าหมุนให้ความรู้สึกเหมือนย้อนกลับไปสู่วัยเด็กอีกครั้งหนึ่ง ชมความงามของสวนสนุกทั้งภายในและนอกอาคาร เกมส์การละเล่นต่าง ๆ ขบวนพาเหรดโชว์ต่าง ๆ ตลอดจนร้านขายอาหาร ร้านขายของที่ระลึกเฉพาะของสวนสนุกล้อตเต้เวิลด์ อิสระท่านสนุกสนานกับเครื่องเล่นได้อย่างเต็มที่

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร เมนู ชาบู ชาบู

จากนั้นอิสระท่านช้อปปิ้งสินค้าที่ย่านตลาดค้าส่งที่ใหญ่ที่สุดในเอเชีย ตลาดทงเดมุน หรือเทียบได้กับประตูน้ำบ้านเรา ตั้งอยู่ทางประตูทิศตะวันออก ซึ่งเป็น 1 ในประตูเมืองอันดั้งเดิมของกรุงโซล ตลาดแห่งนี้ท่านสามารถช้อปปิ้งสินค้าที่หลากหลาย สามารถต่อราคาได้อย่างสนุกสนาน มีร้านรวงมากมาย มีห้างขายเสื้อผ้าที่ทันสมัยอยู่ด้วยกว่า 10 ห้าง ตั้งอยู่ท่ามกลางบรรยากาศแบบโบราณ บางร้านเปิด 24 ชั่วโมงและมีแสงสีและดนตรีตลอดคืน สินค้าที่มีมากที่สุดในตลาดนี้ คือ ผ้า เครื่องแต่งกาย เครื่องหนัง ชุดสุภาพสตรีและเด็ก เครื่องนอน เครื่องใช้ในบ้าน รองเท้า เครื่องกีฬา ร้านต่างๆ ที่สามารถดึงดูดนักท่องเที่ยวได้มากที่สุด เช่น Migliore, ตึก Doota Tower, Hello APM, Freeya Tower และ Designer Club

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIRE SEOUL GARDEN หรือเทียบเท่า

วัน ที่สี่ » โรงงานเจียระไนพลอยอเมทิส - พระราชวังด็อกซูกุง - คลองชองเกชอน - JUMP SHOW - บุฟเฟ่ต์นานาชาติ + ขาปูยักษ์ - ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง - ตลาดนัมแดมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเดินทางชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทีส เป็นพลอยที่เป็นสัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของแดนโสม เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีของคู่รัก หมายถึงความรักที่บริสุทธิ์และความซื่อสัตย์ นำโชคดีมาให้ มี ตั้งแต่สีม่วงอ่อนจนถึงสีม่วงเข้ม และเป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมากทั้งยังปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เป็น อย่างดี คุณสมบัติสำคัญคือก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจเพิ่มพูนการรับรู้ทาง ประสาทสัมผัส ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อให้เกิดสมาธิ และช่วยขจัดความเครียดรักษาโรคนอนไม่หลับ

จากนั้นนำท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ กันต่อที่ พระราชวังด็อกซูกุง หนึ่งในห้าพระราชวังของราชวงค์โชซอน ( แปลว่าพราะราชวังแห่งอายุยืนยาวและมั่นคง ) บริเวณพระราชวังด็อกซูกุงจะมีสิ่งก่อสร้างที่น่าชมเป็นอันมากเช่น ประตูหลักแทฮันมุน พระที่นั่งชุงวาจอน และท้องพระโรงและซกโชจอน อันเป็นสิ่งก่อสร้างแนวตะวันตกแห่งเดียวในบรรดาพระราชวังต่างๆในเกาหลี ที่ นี่เป็นฉากที่พระเอกนางสุดกวนและนางเอกสุดมึน มานอนชมดาวและพูดคุยกันบริเวณกำแพงถนนข้างๆพระราชวัง เป็นฉากสุดโรแมนติคอีกฉากหนึ่งของเรื่อง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู คาลบิ

บ่าย จากนั้นนำท่านตามรอย กวน-มึน-โฮ กันต่อที่ คลองชองเกชอน เป็น ฉากที่นางเอกสุดมึนเสียใจเพราะเลิกกับแฟน มาอยู่ตรงแถวบริเวณสะพาน คลองชองเกชอน กับพระเอกสุดกวน ทั้งคู่ตะโกนระบายอารมณ์ จนคนมองกันด้วยความมึนงง ให้ทุกท่านชมวิวัฒนาการและความสามารถของชาวเกาหลีที่ได้ริเริ่มฟื้นฟูสถาน ที่ให้น่าอยู่ยิ่งขึ้น คลองชองเกชอนถูกขุดขึ้นมาในสมัยกษัตริย์ยองโจช่วงทศวรรษที่1960 จากนั้นก็ถูกถมคลองให้เปลี่ยนไปเป็นถนนและสะพานยกระดับ จนเกิดตึกอาคารธุรกิจสร้างความเจริญให้อย่างมากมาย แต่ตรงกันข้ามปัญหาสิ่งแวดล้อมซึ่งตามมาไม่ว่าคลองจะมีน้ำเน่าเสีย เกิดชุมชนแออัด โครงสร้างถนนผุผัง จนในปี 2003 จึงได้มีโครงการฟื้นฟูให้คลองสะอาดขึ้น แล้วเสร็จในปี 2005 น้ำในคลองใสสะอาด ถือเป็นก้าวที่น่าจดจำในการทำให้กรุงโซลกลายเป็นเมืองที่มีความสมดุลระหว่าง ธรรมชาติ วัฒนธรรม และประวัติศาสตร์ ตามคลองชองเกชอนมีสิ่งที่น่าสนใจมากมายคุณจะได้เห็นธรรมชาติกลางเมืองสัมผัส กับประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของเกาหลี เช่น ชอง เกพลาซ่า, สะพานควังทงเกียว, บันชาโด (ภาพวาดขบวนแห่ของกษัตริย์ชองโจ), กำแพงวัฒนธรรม และกำแพงแซกดง (กำแพงสายรุ้ง), สถานที่ตั้งประตูโอกันซูมุน, บริเวณที่ใช้ซักผ้ายุคโบราณ, กำแพงแห่งความหวัง, กำแพงน้ำตกเป็นจังหวะ น้ำพุ สามารถลงไปเดินเล่นได้เพราะคลองตื้น ๆ นักท่องเที่ยวจากทั่วโลก คนเกาหลีต่างมาพักผ่อนเดินเล่น ทำกิจกรรมร่วมกัน มีแหล่งช้อปปิ้งที่มากมายด้วยในช่วงเวลาตอนเย็นหรือช่วงกลางคืนก็จะมีการ แสดงศิลปินอิสระ มีการตกแต่งแสงสีเสียงกลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่ที่สวยงามดึงดูดใจผู้คน ไม่น้อยให้มาเยี่ยมชม

จากนั้นนำท่านสู่ IBK JUMP THEATRE ตามรอย กวน-มึน-โฮ ชม HI JUMP SHOW (www.hijump.com) เป็นโชว์การแสดงอันดับหนึ่งของเกาหลีซึ่งกำลังเป็นที่นิยมเป็นอย่างมากใน ประเทศเกาหลีเป็นการแสดงประยุกต์ของชาวเกาหลีมีทั้ง การแสดงละครตลกร่วมสมัย เทควันโด คาราเต้ และยิมนาสติก เพื่อสร้างเสียงหัวเราะและความสนุกสนานแก่ทุกท่าน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำมื้อพิเศษ ณ ภัตตาคาร TODAI เมนู บุฟเฟต์ซีฟู้ด + ขาปูยักษ์

จากนั้นให้ทุกท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ ช้อปปิ้ง ตลาดเมียงดง หรือที่รู้จักกันดีในนาม“สยามสแควร์เกาหลี”เป็นแหล่งแฟชั่นการแต่งกายที่ทัน สมัยของเหล่าวัยรุ่นเกาหลี ที่รวบรวมเอาเสื้อผ้า แฟชั่นเครื่องแต่งกาย รองเท้า เครื่องประดับสวยงามต่าง ๆ เครื่องสำอางยี่ห้อดัง ที่เป็นที่นิยม ในหมู่วัยรุ่นของบ้านเราด้วย อาทิ Etude , Skin Food , The Face Shop , Laneige , It’s Skin , Tony Moly , Banila Co. , Spris , Banana Republic และอีกมากมาย ซึ่งราคาจะถูกกว่าเมืองไทยเกือบเท่าตัว เมียงดงแห่งนี้จะมีวัยรุ่นหนุ่มสาวชาวโสมไปรวมตัวกัน นัดเดทรับประทานอาหาร รวมกลุ่มกันไปจับจ่ายใช้สอยเสื้อผ้าวัยรุ่น อิสระให้ท่านช้อปปิ้งได้ตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ เลือกซื้อและเลือกชิมอาหารต่างๆ ตามร้านแผงลอยยามค่ำคืนของ ตลาดนัมแดมุน เป็น ตลาดศูนย์การค้าส่งและเราจะหาสินค้าได้ทุกชนิดที่ต้องการ เช่นเสื้อผ้า รองเท้าหลากหลายแบบ เครื่องใช้ในบ้าน อาหาร ดอกไม้ เครื่องมือผมปลอม เครื่องแก้ว เครื่องใช้ เครื่องประดับ ของขวัญ เครื่องกีฬา กระเป๋าเสื้อผ้า วัสดุก่อสร้าง เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องเรือน เป็นต้น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก BEST WESTERN PREMIRE SEOUL GARDEN หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า » COSMETIC GALLERY - พิพิธภัณฑ์สาหร่าย - SEVEN LUCK CASINO - ร้านกาแฟ COFFEE PRINCE - วัดโชเกซา - ซุปเปอร์มาร์เก็ต - สนามบิน - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านได้ช้อปปิ้งสินค้าเครื่องสำอางที่ COSMETIC GALLERY เป็น ศูนย์รวมของเครื่องสำอางของเกาหลี อาทิเช่น Rojukiss, Lotree, Etude และอีกมากมายหลากหลายแบรนด์เนมที่นำเข้ามาจากทั่วโลก จากนั้นนำท่านชม พิพิธภัณฑ์สาหร่าย จัด แสดงเรื่องราวต่างๆ ของการทำสาหร่ายและประวัติ ความเป็นมา ต้นกำเนิดของการผลิตสาหร่ายและให้ท่านได้เลือกซื้อผลิตภัณฑ์ที่ทำจากสาหร่าย เช่น สาหร่ายอบแห้ง, สาหร่ายย่าง, ท๊อฟฟี่ ฯลฯ จากนั้นนำทุกท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ กันต่อที่คาสิโนใจกลางกรุงโซล SEVEN LUCK CASINO คาสิโนระดับโลก ดําเนินการโดยองค์การท่องเที่ยวประเทศเกาหลี สถานบันเทิงทันสมัยหรูหราเปิดตลอดวันตลอดคืน ที่ให้ความเพลิดเพลินและความตื่นเต้นกับนักแสวงโชคคาสิโนทั้งหลายจะเปิด บริการให้ชาวต่างชาติเท่านั้น มีทั้งเกมที่เล่นบนโต๊ะ กิจกรรมต่างๆ เช่น รูเล็ต เกมส์ลูกเต๋า ไพ่แบล็กแจ็ค ไพ่บาคาร่า และตู้โยกแบบหยอดเหรียญ หลัง จากทั้งคู่ไปงานแต่งงานของ มินอา ก็ได้มาเล่น ตู้หยอดเหรียญและรูเล็ต คลายเครียด จนสุดท้ายได้เงินกลับไปหลายล้านวอน และได้นำเงินไปใช้ชีวิตแบบหรูหราเป็นเศรษฐีของเกาหลีในชั่วข้ามคืน

ได้เวลานำท่านเดินทางสู่ ร้านกาแฟ COFFEE PRINCE ตามรอย กวน-มึน-โฮ ที่ร้านนี้นางเองสุดมึน ซึ่งชอบดาราและซีรี่ย์เกาหลี ได้เข้ามาชิมกาแฟและถ่ายคลิปตัวเองกับบรรยากาศของร้าน ให้ท่านได้อิสระถ่ายรูปกับบรรยกาศที่สุดแสนโรแมนติก พร้อมกับชิมกาแฟสูตรดังของร้าน (ท่านละ 1 ถ้วย)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร เมนู ซีฟู้ดซุป + บิบิมบับ

บ่าย จากนั้นนำทุกท่าน ตามรอย กวน-มึน-โฮ เดินทางสู่ วัดโชเกซา (JOGYESA TEMPLE) เป็น ฉากที่ทั้งคู่ได้ร่วมงานเทศกาลโคมไฟดอกบัว และนั่งทานต๊อกป๊อกกีด้วยกัน บริเวณประตูของวัด วัดโช เกซา สร้างขึ้นในปี 1910 เป็นวัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวง และในปี 1936 ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโชเก นิกายที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธาน และพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ภายในวัดยังมีต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งมีอายุกว่า 500 ปี อิสระให้ทุกท่านนมัสการกราบไหว้พระ ได้เวลาอันสมควรนำท่านเดินทางสู่สนามบินอินชอนเพื่อเตรียมตัวเดินทางกลับ กรุงเทพฯ ระหว่างทางแวะ ช้อปปิ้งขนมพื้นเมืองเกาหลี หลากชนิดรวมทั้งกิมจิ ไก่ตุ๋นโสมที่บรรจุอยู่ในถุงสุญญากาศ ตะเกียบ ถ้วยใส่ข้าว และของฝากของที่ระลึกมากมาย ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบิน

17.40 น. เดินทางกลับสู่กรุงเทพ โดย สายการบินโคเรียนแอร์ เที่ยวบินที่ KE651

21.10 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ


หมายเหตุ กรุ๊ปที่เดินทางในวันที่ 29 กันยายน - 3 ตุลาคม 53 จะมีนักแสดงจากภาพยนตร์ "กวน มึน โอ" ร่วมเดินทางด้วย ส่วนกรุ๊ปวันที่ 21-25 ตุลาคม 53 ไม่มีนักแสดงรวมเดินทาง

อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาหลีใต้ เฮ ยกก๊วน กับ กวนมึนโฮ 5 วัน บินโคเรียนแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 29ก.ย.-3ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 31,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 30,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 29,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 28,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 21-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 34,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 33,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 32,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาทพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • ยอดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กรุ๊ปที่เดินทาง ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 




  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *