.


ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวเกาะเจจู Exclusive Jeju 4วัน

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

24,000 23,000


ทัวร์เกาหลีที่จะพาคุณไปเที่ยวเกาะเจจู ที่สุดแห่งเกาหลี เกาะเจจูแสนโรแมนติค เที่ยวดี กินดี อลังการโชว์ สุดชิลกับ Jeju Walking Street พิเศษ บุฟเฟต์ขาปูยักษ์อลังการซีฟู๊ด สุดมันส์ฮากระจาย กับ Nanta Show

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ - เกาะเจจู ประเทศเกาหลีใต้

คณะ พร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิอาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ เคาน์เตอร์ สายการบิน ประตูทางเข้าหมายเลข โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับและอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง บินลัดฟ้าสู่สาธารณรัฐเกาหลีโดยสายการบินจินแอร์ บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

วันที่สอง โขดหินยงดูอัมร็อค - ซงซานอิลซุลบง - NANTA SHOW (กลางวัน/เย็น)

เดินทางถึงสนามบินเจจู ประเทศเกาหลีใต้(กรุณาปรับเวลาของท่านให้เร็วขึ้น 2 ชั่วโมงเพื่อให้ตรงกับเวลาท้องถิ่นของ

ประเทศเกาหลี)หลังจากนำท่านผ่านพิธีการตรวจคนเข้า เมืองแล้วขอต้อนรับทุกท่านสูเกาะเจจู เกาะที่ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของประเทศเกาหลีใต้เป็นเกาะที่ใหญ่ที่สุดในเกาหลี องค์การยูเนสโกให้ขึ้นทะเบียนเป็นมรดกโลก เป็นหนึ่งในจังหวัดทั้งเก้าของประเทศเกาหลี เนื่องจากเป็นจังหวัดที่แยกออกไปจากแผ่นดินใหญ่ และมีบรรยากาศโรแมนติคแบบประเทศในเขตร้อน โดยมีสี่ฤดูและอากาศอบอุ่นสบาย อุณหภูมิโดยเฉลี่ย 15 องศาเซลเซียสตลอดทั้งปี และในฤดูร้อนอุณหภูมิโดยเฉลี่ยคือ 22-26 องศาเซลเซียส คู่บ่าวสาวที่เพิ่งแต่งงานและนักท่องเที่ยวจึงนิยมไปเที่ยวที่เกาะแห่งนี้

เดินทางสู่ ยงดูอัมร็อค หรือ โขดหินรูปหัวมังกร อีกหนึ่งในมนต์เสน่ห์ ทางธรรมชาติของเกาะเจจู ซึ่งถือกันว่าถ้าหากใครไม่ได้มาเยือนยงดูอัมร็อค ก็ถือว่ายังมาไม่ถึงเกาะ เจจู โขดหินแห่งนี้เกิดขึ้นจากการ กัดกร่อนของคลื่นลมทะเล ทำให้มีรูปทรงลักษณะเหมือนหัวมังกร กำลังอ้าปากส่งเสียงร้องคำรามและพยายามที่จะผุดขึ้นจากท้องทะเล เพื่อขึ้นสู่ท้องฟ้า เป็นประติมากรามที่ธรรมชาติได้สร้างสรรค์มาให้ได้ อย่างน่าดูชม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเดินทางสู่ซงซานอิลชุลบง หรือ“ยอดเขาแห่งดวงอาทิตย์ขึ้น”เป็นหนึ่งในภูเขาไฟ 360 ลูกที่อยู่บนเกาะ ไต่ขึ้นไปตามผาชัน ตั้งอยู่ทางตะวันออกของเกาะ ยอดภูเขาไฟอันก่อตัวจากหิน 99 ก้อนอยู่ติดริมทะเล ความงามติดอันดับหนึ่งในสิบของสถานที่ท่องเที่ยวที่สวยที่สุดของเกาะเจจู จุดสูงสุดของยอดเขาอยู่สูงจากระดับน้ำทะเล 182 เมตร นักท่องเที่ยวจะได้พบกับทิวทัศน์อันสวยงาม และความเป็นธรรมชาติที่กว้างไกล

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร พิเศษพร้อมความอิ่มประทับใจอร่อยไปกับบุฟเฟต์...ขาปูยักษ์ ให้ท่านได้อิ่มอร่อยกับอาหารทะเลสดๆระดับดีลักซ์ ทั้ง ขาปูอลาสก้า กุ้งครีมซอส อาหารอิตาเลียน เบียร์เลิศรส ไอศกรีมและให้ท่านได้ ดื่มด่ำกับบรรยากาศท่ามกลาง ความสวยงามของท้องทะเลยามค่ำคืน โดยมีเรือยอร์ชจอดเทียบท่าเรียงรายสองฟากฝั่งให้ท่านได้ถ่ายรูปเก็บไว้เป็นที่ระลึก

จากนั้นนำท่านชมสุดยอดการแสดง NANTA SHOW“สับ หั่น มัน ซ่า ฮา ตะหลิวปลิว”เป็นเรื่องราวของพ่อครัวแม่ครัวจอมยุ่งที่ต้องเตรียมอาหารสำหรับ งานแต่งงานให้เสร็จภายในเย็นนี้ โดยที่พ่อครัวไม่เคยทราบเรื่องนี้มาก่อน เรื่องราวสุดแสนจะวุ่นวายเพียงใด สนุกสนาน มันส์ ฮา ขนาดไหนไม่ควรพลาด...

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA JEJU HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สาม THE LEGEND - หมู่บ้านซงอึบ -ทุ่งหญ้าซอฟจิโกจิ - กซอลซา - JEJU WALKING STREET (อาหารเช้า / กลางวัน / เย็น)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

พาท่านเที่ยวชม โรงถ่ายทำละครฟอร์มยักษ์เรื่อง ตำนานจอมกษัตริย์เทพสวรรค์ หรือ THE LEGENDละคร ประวัติศาสตร์ของกษัตริย์คนที่สิบเก้าของราชวงศ์โคคูเรียว ที่เกี่ยวพันกับคน 3 คน ได้แก่ เทพหวังวุง, แซโอ และ คาจิน เทพหวังวูงที่ถูกส่งมาจากสวรรค์เพื่อมาอยู่บนโลกมนุษย์เพื่อจะช่วยให้โลกดี ขึ้น เขากลับไปตกหลุมรักกับแซโอและเขาได้ให้สร้อยคอจูแจก กับเธอไว้ แต่คาจินเกิดอิจฉาขึ้นมาเพราะว่าแซโอตั้งครรภ์กับเทพหวังวูงและคลอดลูกมา เป็นลูกชาย คาจินจึงได้ขโมยลูกของแซโอไป แล้วก็นำเด็กคนนั้นไปโยนทิ้งที่หน้าผา แซโอคิดว่าลูกชายของเธอได้จากไปเสียแล้ว เธอจึงได้แต่เศร้าโศกเสียใจ เธอจึงไม่สนใจกับสายใยรักที่เป็นสร้อยที่ได้มาอีกต่อไป และได้เริ่มพยายามทำลายล้างโลก เทพหวังวูงเป็นเพียงคนเดียวที่จะสามารถหยุดยั้งเธอไว้ได้ต่อมาหวังวูงจึง กลับไปสวรรค์และได้พูดว่าอีกสองพันปีต่อมาจะมีกษัตริย์จูชินที่จะมาจุติบน โลกมนุษย์พร้อมเทพพิทักษ์ทั้ง 4 ที่จะช่วยเขาสร้างกษัตริย์ที่ยิ่งใหญ่แห่งจูชิน นำท่านชม หมู่บ้านพื้นเมืองซงอึบ ตั้งอยู่ด้านตะวันตกของลาดเชิงเขาฮัลลาซาน (Mt. Hallasan) เป็นเมืองหลวงในสมัยโบราณของเกาะเจจู ได้ถูกกำหนดให้เป็น “ตำนานของสิ่งปลูกสร้างที่สำคัญ” ท่านจะได้สัมผัสกับวัฒนธรรมเกาหลีแบบดั้งเดิม ทั้งบ้านเรือน วิถีชีวิตความเป็นอยู่ของชาวบ้าน ที่นับวันหาชมได้ยากยิ่ง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

จากนั้นนำท่านชม ซอพจิโกจิ (Seopjikoji)ตั้ง อยู่ฝั่งตะวันออกเฉียงใต้ของเกาะเจจู Seopji เป็นชื่อเก่าที่ใช้เรียกบริเวณแถวนี้ ส่วนคำว่า Koji เป็นคำภาษาถิ่นของเจจู หมายถึงอ่าวขนาดเล็ก ลักษณะเป็นทุ่งหญ้ากว้างติดทะเล รู้จักกันดีในฐานะที่เป็นสถานที่ถ่ายละครเกาหลีเรื่อง เทหน้าตักรักหมดใจ “All In” ซึ่งจากชายฝั่งจะสามารถมองเห็นความงามของโขดหินที่มีรูปร่างแปลกประหลาด ผลุบโผล่ไปตามภูมิประเทศจุดเด่นเฉพาะตัว คือหินรูปร่างประหลาดที่ปรากฏให้เห็นตอนน้ำลง รวมถึงบริเวณฟินิกซ์ไอส์แลนด์ที่ใช้ถ่ายทำซีรีย์เรื่องดัง “Boys Over Flowers”

จากนั้นนำท่านชมวัดยักชอลซาหรือวัด น้ำศักดิ์สิทธิ์ เป็นวัดพุทธลัทธิมหายาน สร้างตั้งแต่สมัยเริ่มต้นราชวงศ์โชซอน สูง 30 เมตร ถือเป็นวัดที่ใหญ่ที่สุดในเอเชียด้านหน้าอุโบสถมีพระพุทธรูปปางสมาธิ สูง 5 เมตร อยู่บนแท่นสูง 4 เมตร และหอระฆัง ด้านหน้าของบริเวณวัด ซึ่งถือเป็นสิ่งสำคัญของเกาหลี มีน้ำหนักถึง 18 ตัน อิสระให้ท่านได้นมัสการพระพุทธเจ้าแห่งอดีต ปัจจุบัน และอนาคตเชิญท่านดื่มน้ำจากบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์เพื่อเป็นศิริมงคลแก่ท่านและ ครอบครัว

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

หลังอาหารค่ำพาทุกท่านเดินชมสีสัน ถนนคนเดิน ( Jeju Walking Street)แหล่งช๊อปปิ้งอินเทรนด์ สุดฮิต บนเกาะเจจู

ให้ท่านได้ซื้อหาเลือกชมสินค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นรองเท้า กระเป๋า เสื้อผ้า เครื่องสำอาง ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก RAMADA JEJU HOTELหรือเทียบเท่า

วันที่สี่ พิพิธภัฑณ์หมีเท็ดดี้ - สวนส้มไร้เมล็ด - ไร่ชาโอซุลล็อค - ศูนย์โสม - พลอยอะเมทิส

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่พิพิธภัณฑ์เท็ดดี้ แบร์ ที่นี่สร้างเสร็จเมื่อปี 2001 เป็นศูนย์รวมหมีเท็ดดี้ แบร์ จากประเทศต่างๆรอบโลก โดยเฉพาะประเทศแถบยุโรป จะแบ่งการแสดงออกเป็น 2 โซนคือ ในส่วนของประวัติความเป็นมาของหมีเท็ดดี้ แบร์ ที่มีมานานกว่า 100 ปีและการแสดงเหตุการณ์สำคัญต่างๆที่เกิดขึ้นบนโลก โดยการแสดงผ่านหมีเท็ดดี้ แบร์ เช่น หมีเท็ดดี้ แบร์ เหยียบดวงจันทร์เป็นครั้งแรกหมีรูปโมนาลิซ่า และเหตุการณ์อื่นๆมากมาย แหลมจูซังจอลลี( Jusangjeolli ) แหลมจูซังจอลลีแห่งนี้ตั้งอยู่บนชายหาดแดโปในจังมูล แหลมแห่งนี้มีลักษณะคล้ายรังผึ้ง ที่เกิดจากเสาหินรูปทรงสามเหลี่ยมหรือหกเหลี่ยม ซึ่งเป็นสิ่งพิเศษที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติ จุดนี้เป็นจุดที่นักท่องเที่ยวต่างมาเยี่ยมชมวิวและเก็บภาพความประทับใจ

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สวนส้มไร้เมล็ด (Orange Farm)เป็น ส้มแมนดาริน ที่มีชื่อเสียงของเกาะเจจู เป็นส้มที่ไร้เมล็ด และเป็นส้มพันธุ์พิเศษที่ขึ้นเฉพาะที่เกาะเจจู มีราคาค่อนข้างสูง ให้ รสชาติกลมกล่อม และมีวิตามินซีที่เป็นสารต่อต้านอนุมูลอิสระเป็นจำนวนมาก(การเข้าชมขึ้นอยู่ กับสภาพอากาศ และความเหมาะสม)

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์ชาโอซุลล็อค (O’Sulloc Green Tea Farm And Museum)เปิด ครั้งแรกเมื่อเดือนกันยายน ปี ค.ศ. 2001 ตั้งอยู่ทางตอนใต้ของภูเขาฮัลลาซานเป็นบริเวณที่มีการปลูกทุ่งชาเขียวที่ยาว สุดลูกหูลูกตาโครงสร้างของสถาปัตยกรรมพิพิธภัณฑ์นี้มองดูคล้ายๆ กับถ้วยชา วางอยู่ตรงกลางโดยมีทุ่งชาเขียวโอบล้อมเอาไว้ซึ่งพิพิธภัณฑ์แห่งนี้จัดแสดง และบอกเล่าประวัติความเป็นมาและวัฒนธรรมการชงชาของเกาหลี มีชาหลากหลายชนิดที่จัดแสดงไว้รวมไปถึงอุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในการชง ชานอกจากท่านจะได้สัมผัสกับความเป็นมาของชาแล้วท่านจะยังได้ลิ้มรสอันหอม หวานของผลิตภัณฑ์ที่ทำจากชาเขียว เช่น ไอศกรีมชาเขียวชาเย็น คุกกี้ และขนมเค้กซึ่งจะมีให้ท่านได้เลือกชิมหรือเลือกซื้อผลิตภัณฑ์และของที่ระลึก เหล่านี้ได้ตามอัธยาศัยจากนั้นอิสระท่านได้ถ่ายรูปท่ามกลางทุ่งชาเขียวกับ ถ้วยชาขนาดยักษ์ที่ตั้งอยู่กลางทุ่งชาอันกว้างใหญ่ท่านจะได้เห็นทัศนียภาพ อันสวยงามของพื้นที่ปลูกใบชาที่ใหญ่ที่สุดของเกาหลี

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

หลังจากนั้นพาท่านเข้าสู่.. ศูนย์โสมโสมถูก นำมาใช้เพื่อสุขภาพเป็นเวลานานกว่า 2000 ปี ในตำรายาแผนโบราณจีน ระบุว่า โสมเป็นสมุนไพรที่ช่วยเสริมความแข็งแรงให้แก่ระบบย่อยอาหารและปอดช่วยทำให้ จิตใจสงบและเพิ่มพละกำลังโดยส่วนรวม สรรพคุณทางการแพทย์ ช่วยบำรุงหัวใจ ป้องกันโรคหัวใจขาดเลือด เสริมประสิทธิภาพทางเพศ ลดและป้องกันมะเร็ง นำท่านเดินทางชม โรงงานเจียระไนพลอยอเมทีส เป็นพลอยที่เป็น สัญลักษณ์อีกอย่างหนึ่งของแดนโสม เชื่อกันว่าเป็นอัญมณีของคู่รัก หมายถึง ความรักที่บริสุทธิ์ และความซื่อสัตย์ นำโชคดีมาให้ มีตั้งแต่สีม่วงอ่อนจนถึงสีม่วงเข้มเป็นหินที่มีพลังในการบำบัดสูงมากทั้ง ยังปกป้องคุ้มครองผู้สวมใส่ได้เป็นอย่างดี คุณสมบัติสำคัญคือก่อให้เกิดความยุติธรรมขึ้นในจิตใจเพิ่มพูนการรับรู้ทาง ประสาทสัมผัส ชำระล้างจิตใจให้บริสุทธิ์ก่อให้เกิดสมาธิและช่วยขจัดความเครียด รักษา โรคนอนไม่หลับ

ได้เวลานำท่านออกเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเจจู

เหินฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยสายการบินจินแอร์

ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

วันที่ห้า วัดโชเกชา- ตลาดเมียงดง -63 Wax Museum -ซุปเปอร์มาร์เก็ต (อาหารเช้า/กลางวัน)

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านแวะไหว้พระขอพร ณ วัดโชเกซา วัดใหญ่เพียงแห่งเดียวที่ตั้งอยู่ใจกลางเมืองหลวงกรุงโซล สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1910 และในปี ค.ศ.1936 ได้กลายเป็นวัดศูนย์กลางพุทธศาสนานิกายโซเก ซึ่งเป็นแขนงหนึ่งของนิกายเซ็น ภายในศาลาจะเป็นที่ตั้งขององค์พระประธานและพระพุทธรูปน้อยใหญ่ ภายในวัดยังมีต้นสนที่นำมาจากเมืองจีน ซึ่งอายุกว่า 500 ปี และก่อนถึงวันประสูติของพระพุทธเจ้าซึ่งตรงกับวันที่ 8 เดือน 4 ของปีจันทรคตินั้นจะมีขบวนแห่โคมไฟรูปดอกบัว นำท่านอิสระกับการช้อปปิ้งย่านสยามสแควร์เกาหลี แหล่งช้อปปิ้งชื่อดังทันสมัยสุดๆ ณ ตลาดเมียงดง หากท่านต้องการทราบว่าแฟชั่นของเกาหลีเป็นอย่างไร ก้าวล้ำนำสมัยเพียงใด ท่านจะต้องมาที่เมียงดงแห่งนี้ ท่านจะพบกับสินค้าแฟชั่นชั้นนำของเกาหลี อาทิ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี ร้านเสริมสวย เครื่องสำอางดังๆ อาทิ ETUDE HOUSE, SKIN FOOD, THE FACE SHOP, MISSHA, ROJUKISS, LANEIGE อื่นๆอีกมากมาย ให้ท่านได้เลือกซื้อสินค้าตามอัธยาศัย หรือ จะเลือกลองนั่งดื่มกาแฟในคอฟฟี่ช้อปสไตล์เกาหลีได้ที่นี่เช่นกัน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร

นำท่านเข้าสู่ พิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง 63 Wax Museum หุ่นรูปปั้นเหมือนจริง มีชีวิตชีวา ดุจท่านอยู่ท่ามกลางบุคคลที่มีชื่อเสียงระดับโลกอาทิเช่น บารัค โอบาม่า, ควีนอลิซาเบธที่1, ไทเกอร์วูด เป็นต้น ระดับประเทศ เช่น พระเจ้าเซจงมหาราช, ประธานาธิบดีเกาหลีรวมทั้งดาราชั้นนำ เช่น เบ ยอง จุน เป็นต้น ล้วนแล้วแต่บุคคลเหล่านั้นคอยท่านมาถ่ายรูป คู่พร้อมนำท่านชมภาพยนตร์ 5มิติ คมชัดสมจริง สัมผัสได้ถึงมิติ ที่ทันสมัยของโลกอนาคต ได้เวลาอันสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ระหว่างทางพาท่านแวะละลายเงินวอนที่ร้านค้าสนามบิน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองอีกรอบหนึ่งที่ ซุปเปอร์มาร์เก็ต แวะซื้อของฝากติดไม้ติดมือที่ศูนย์รวมของพื้นเมือง (ละลายเงินวอน 5 แถม 1) สาหร่าย ขนมต่าง ๆ ช็อกโกแล็ตหิน ซีเรียลช็อกโก ผลิตภัณฑ์ของใบและรากฝอยของโสม ในรูปแบบ ขนมโสม ชาโสม โคลนพอกหน้าโสม ครีมล้างหน้าโสม เครื่องสำอางค์โสม เป็นต้น และยังมีหมอนสุขภาพ กิมจิ เป็บโปโร้ (ป๊อกกี้เกาหลี) ชินราเมง (มาม่าเกาหลี) ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

17.00 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯโดยสายการบิน BUSINESS AIR (8B) เที่ยวบินที่ 8B 8868 บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

21.10 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบัตรเข้าชมของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่ Nanta Show บัตรที่นั่งเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น Hijump Show, B-Boy Show หรือ Break Out Show

อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาหลีใต้ เที่ยวเกาะเจจู Exclusive Jeju 4วัน

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 19-22ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 23,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 22,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 21,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 22-25ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 24,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 24,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 23,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 22,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,000
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน Jin air(LJ)
 • ค่าอาหารทุกมื้อ ตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเข้าชมสถานที่ต่างๆ ตามรายการ
 • ค่าที่พักตามระบุในรายการ พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุ หรือเทียบเท่า
 • ค่ารถรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าภาษีสนามบิน ทุกแห่งที่มี
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าสัมภาระท่านละ 20 กก.
 • ค่าหัวหน้าทัวร์ผู้ชำนาญเส้นทาง นำท่านท่องเที่ยวตลอดรายการในต่างประเทศ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างเดินทาง วงเงินท่านละ 1,000,000 บาท (เงื่อนไขตามกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว เช่น ค่าอาหาร-เครื่องดื่ม นอกเหนือจากรายการทัวร์, ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ เป็นต้น
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง / ต่อหน้าเล่มหนังสือเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมในภายหลัง อันเนื่องมาจากภาวะน้ำมันที่ไม่คงตัวในตลาดโลก
 • ค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย และค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ในการจองครั้งแรก มัดจำท่านละ 15,000 บาทพร้อมแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง
 • ยอดส่วนที่เหลือชำระก่อนเดินทาง 15 วัน
 • ในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองทั้งที่กรุงเทพฯ และในต่างประเทศปฏิเสธมิให้เดินทางออก หรือเข้าประเทศที่ระบุในรายการ บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนค่าบริการไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 15 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • กรุ๊ปที่เดินทาง ช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *