.


ทัวร์เกาหลีใต้ เกาะนามิ สกีรีสอร์ท MAGIC SNOW KOREA2 5 วัน บินโคเรียนแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

35,000 34,000


โปรแกรมทัวร์เกาหลี ต้อนรับเทศกาลปีใหม่ สนุกสนานกับลานสกี ณ สกีรีสอร์ท เที่ยวเกาะนามิ นั่งรถไฟสายโรแมนติก (SEA TRAIN) กิมจิแลนด์ เก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ 63 WAX MUSEUM คลองชองเกชอน พระราชวังเคียงบ็อค พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน ช้อปปิ้งเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดที่ เมียงดง และ ทงแทมุน พิเศษ!!! FANTA STICK พร้อม วาไรตี้เมนูบุฟเฟ่ต์ และ ขาปูยักษ์ พิเศษ พักค้างคืนสกีรีสอร์ท 1 คืน ร่วมต้อนรับปีใหม่กับทัวร์คุณภาพ รีบจองด่วนที่นั่งมีจำกัด

 

รายการเดินทาง

วันที่แรก กรุงเทพฯ : กรุงโซล

22.00 น. คณะพร้อมกันที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ อาคารผู้โดยสารระหว่างประเทศ ชั้น 4 เคาน์เตอร์ M 15-16 สายการบิน KOREAN AIR (KE) ประตูทางเข้าหมายเลข 6 โดยมีเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้การต้อนรับ และอำนวยความสะดวกก่อนขึ้นเครื่อง

วันที่สอง เกาะนามิ : รถไฟสายโรแมนติค (SEA TRAIN) : SKI RESORT

00.30 น. บินลัดฟ้าสู่ สาธารณรัฐเกาหลี เที่ยวบินที่ KE 654 (หรือ KE652 22.40- 06.00) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

07.50 น. เดินทางถึงท่าอากาศยานนานาชาติอินชอน สาธารณรัฐเกาหลี (เวลาท้องถิ่นเร็วกว่าไทย 2 ช.ม. กรุณาปรับนาฬิกาของท่านเป็นเวลาท้องถิ่นเพื่อสะดวกในการนัดหมาย) หลังจากผ่านการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรแล้ว นำท่านเดินทางสู่เมืองชุนชอน จังหวัดคังวอน นำท่านลงเรือเฟอร์รี่สู่ เกาะนามิ ซึ่งเคย ใช้เป็นสถานที่ถ่ายทำซีรีย์เกาหลีอันโด่งดังไปทั่วเอเชีย “เพลงรักในสายลมหนาว” (Winter Love Song) สัมผัสวิวทิวทัศน์อันสวยงามรอบเกาะ พร้อมเก็บภาพความประทับใจกับแนวทิวสนสองฝั่งทางเดิน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านเดินทางสู่ เมืองคังนึง จังหวัดคังวอน สถานีรถไฟ JEONGDONGJIN เพื่อขึ้น รถไฟสายโรแมนติก (SEA TRAIN) รถไฟ แห่งทะเลตะวันออก ที่ได้ลงบันทึกใน GUINNESS BOOK OF WORLD ว่า เป็นรถไฟสายที่ติดทะเลมากที่สุดในโลก ทั้งยังเป็นสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ที่โด่งดังไปทั่วเกาหลี เรื่อง SAND GLASS เก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศแบบโรแมนติกสัมผัสวิวแห่งทะเลตะวันออก หาดทรายสีขาว บนโบกี้ SEA TRAIN สุดพิเศษ

เย็น รับประทานอาหารเย็น

จากนั้นนำท่านเข้าสู่ที่พัก APENSIA RESORT หรือเทียบเท่า

วันที่สาม ENJOY SKI : เก็บสตรอเบอรี่สดจากไร่ : กิมจิแลนด์ : สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ : ช้อปปิ้งทงแทมุน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ห้องอาหารของโรงแรม

จากนั้นนำท่านเดินทางเข้าสู่ SKI RESORT เปิดประสบการณ์ใหม่เล่นสกี พร้อมเก็บภาพความประทับใจในบรรยากาศสกีรีสอร์ทสนุกสนานกับการเล่นสกีบนลาน หิมะขาวโพลนขนาดใหญ่ พร้อมสัมผัสกลิ่นไอความโรแมนติกในบรรยากาศค่ำคืนแห่งฤดูหนาว ภายในสกีรีสอร์ทยังมีอุปกรณ์สกีและลานสกีที่ได้ มาตรฐาน ทั้งยัง มีลานสกีสำหรับมือใหม่หัดเล่น ไม่ว่าจะเป็น สโนบอร์ด หรือ สโนสเลส ไว้บริการท่านอย่างจุใจ ภายในยังมีร้านอาหาร,มินิมาร์ท และสิ่งอำนวยความสะดวกให้ท่านได้เพลิดเพลินได้อย่างเต็มที่ (ชุดสกีและอุปกรณ์สกีไม่รวมในค่าทัวร์) นำท่านสู่ ไร่สตรอเบอร์รี่ เปิด ประสบการณ์การท่องเที่ยวเชิงเกษตรให้ท่านได้เก็บและเชิญท่านลิ้มรสสตรอเบอร์ รี่เกาหลีสดๆ ใน บรรยากาศภายในไร่สตรอเบอร์รี่ที่ท่านจะได้พบกับวิถีชีวิตชาวไร่สตรอเบอร์ รี่ของชาวเกาหลี วิธีการปลูกอย่างไรจึงได้ผล สตรอเบอร์รี่ที่ขนาดใหญ่เป็นพิเศษและหวานหอมชวน น่ารับประทานทั้งยังเป็นที่ชื่นชอบของชาวเกาหลีเองและชาวต่างชาติและ ยัง เป็นผลไม้ส่งออกของประเทศอีกด้วย (หมายเหตุ : ไม่สามารถนำออกมารับประทานภายนอกไร่ได้)

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

เดินทางสู่ กิมจิแลนด์ เล่ากันว่า “กิมจิ” เกิดขึ้นสมัยโชซอน โดยชาวบ้านเก็บผักสดมาหมักไว้ในไห ชาวเกาหลีใส่กิมจิในอาหารแทบทุกชนิด ตั้งแต่ข้าวต้ม ข้าวสวย ซุป ข้าวผัด สตู บะหมี่จนถึงพิซซ่า และเบอร์เกอร์ และนิยมทำกิมจิกินเองที่บ้าน ตำหรับกิมจิแต่ละบ้านจึงไม่เหมือนกัน และตกทอดเป็นเหมือนมรดกปลายจวักของสตรีเกาหลีอีกด้วย เชิญร่วมเปิดประสบการณ์การทำกิมจิ อาหารประจำชาติเกาหลี ที่ไม่ว่ามื้อไหนก็จะต้องมีกิมจิอยู่ในอาหารมื้อนั้นๆ ทุกครั้งไป กิมจิมีมากกว่า 100 ชนิดให้เลือกรับประทาน ให้ท่านได้ฝึกลองทำกิมจิและได้ชิมด้วยฝีมือของท่านเอง พิเศษ!! เก็บความประทับใจกับชุดประจำชาติเกาหลี “ฮันบก” ฟรี !! จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ สวนสนุกเอเวอร์แลนด์ สวนสนุกกลาง แจ้งที่ใหญ่ที่สุดของประเทศซึ่งตั้งอยู่ท่ามกลางหุบเขา พบกับ “FESTIVAL WORLD” การแสดงขบวนพาเหรดอันตระกานตา สนุกกับเครื่องเล่นนานาชนิดที่ถูกออกแบบให้ผู้ใหญ่สามารถเล่นร่วมกับเด็กได้ สนุกสุดมันกับบัตร FREE PASS เลือกเล่นเครื่องเล่นได้ทุกชนิดไม่จำกัดจำนวนครั้ง พร้อม เก็บภาพความประทับใจกับสวนดอกไม้ซึ่งเต็มสะพรั่งกลางลานโดยถูกจัดไว้เป็น THEME ตามฤดูกาล (มีนาคม-เมษายน:ชมสวนดอกทิวลิป / พฤษภาคม-มิถุนายน:ชมสวนดอกกุหลาบ / สิงหาคม-กันยายน:ชมสวนดอกลิลลี่ / ตุลาคม-พฤศจิกายน:ชมสวนดอกเบญจมาศ) นอกจากนี้ท่านยังสามารถท่องไปกับโลกของสัตว์ป่าซาฟารี พบกับ ไลเกอร์ ลูกแฝดผสมระหว่างพ่อสิงโตและแม่เสือ นับเป็นแฝดผสมเสือ-สิงโตคู่แรกในโลก ที่มีอายุกว่า15 ปี นำท่านสู่แหล่งช้อปปิ้งที่ได้ชื่อว่าใหญ่ที่สุดในเอเชีย ทงแทมุน ท่านสามารถเลือกซื้อ เสื้อผ้าบุรุษ-สตรี รองเท้าบุรุษ-สตรี รองเท้าผ้าใบ เข็มขัด เครื่องหนัง ได้ที่ Migliore, Doosan Tower, Hello apM, Cerestar, Designer Club

เย็น รับประทานอาหารเย็น

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL หรือ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่สี่ บลูเฮาส์ : พิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน : พระราชวังเคียงบ๊อค : ช้อปปิ้งเมียงดง : 63 WAX MUSEUM : FANTA STICK SHOW

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านผ่านชม บลูเฮาส์ ทำเนียบของประธานาธิบดีคนปัจจุบัน ลี เมียง บัค (ระหว่างรถแล่นผ่านไม่อนุญาตให้ถ่ายภาพหรือวีดีโอ) แวะถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกับอนุสาวรีย์รูปนกฟีนิกซ์ สัญลักษณ์ความเป็นอมตะชมทัศนียภาพอันสวยงามของภูเขารูปหัวมังกรและวงเวียน น้ำพุ นับเป็นจุดที่มีฮวงจุ้ยที่ดีที่สุดของกรุงโซล จากนั้นเข้าชม พิพิธภัณฑ์คติชนพื้นเมือง เพื่อให้ท่านได้ย้อนเรื่องราวและสัมผัสกับวิถีชีวิตความเป็นมาของชาวเกาหลี ตั้งแต่ยุคโบราณโดยแสดงผ่านห้องแสดงหุ่นจำลอง และเครื่องมือเครื่องใช้ในชีวิตประจำวัน พร้อมภาพสามมิติ นำท่านย้อนรอยซีรีย์ “PRINCESS HOURS” หรือเจ้าหญิงวุ่นวายกับเจ้าชายเย็นชาที่ พระราชวังเคียงบ็อค พระราชวังเก่าแก่ที่สุดของราชวงศ์โชซอน สร้างขึ้นในปี ค.ศ.1394 โดยใช้เป็นศูนย์กลางการปกครองในสมัยโบราณ โดยเป็นทั้งที่ประทับและฐานอำนาจของกษัตริย์ ในเขตพระราชวัง ยังมีพระตำหนักเคียวฮเวรู ลักษณะเป็นอาคารสองชั้น ตัวพระตำหนักถูกสร้างให้ยื่นออกไปกลางสระน้ำที่เต็มไปด้วยฝูงหงส์ สร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นสถานที่สำหรับจัดงานเลี้ยงพระราชทาน

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่ เมียงดง หรือสยามสแควร์เกาหลี พบเทรนด์แฟชั่นเกาหลีล่าสุดได้ที่นี้ ตั้งแต่สิ้นค้าแบรนด์เนมที่นิยม เช่น Evisu, Levi’s, Polo, Guess, Onitsuka Tiger, Puma, American Apparel, Gap รวมถึง เครื่องสำอางแบรนด์เกาหลี เช่น Etude House, Skin Food, Han Ski, The Face shop ตลอดจนถึงร้านอาหาร ร้านกาแฟ Krispy Kreme Doughnuts หลากหลายให้เลือกลิ้มลอง ให้ท่านได้ ช้อปปิ้งกันอย่างเต็มที่

เย็น รับประทานอาหารเย็น

นำท่านสู่ 63 Tower เพื่อชม 63 WAX MUSEUM ชมและสัมผัสพิพิธภัณฑ์หุ่นขี้ผึ้ง ที่ท่านจะได้พบกับบุคคลและศิลปินดังระดับโลก เช่น Matsuzaki Satoru, U.S. President OBama, Lincoln, Marilyn Monroe, James Dean, David Backham ฯลฯ พร้อมพิชิต Harror Hall และ ดูหนังพาโนรามา 5D รอบทิศ จากนั้น นำท่านเข้าชม สุดยอดการแสดงที่ผสมผสานศิลปะการแสดงอันหลากหลาย ตลก มันส์ ฮาส์ FANTA STICK SHOW เฉพาะที่ Discovery Korea ที่เดียวและที่แรก

นำท่านเข้าสู่ที่พัก NOVOTEL HOTEL หรือ BEST WESTERN HOTEL หรือเทียบเท่า

วันที่ห้า คลองชองเกชอน : ศูนย์โสม : COSMETIC SHOP : DONGWHA DUTY FREE : ช้อปปิ้งชินชน

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านชม คลองชองเกชอน ซึ่งเดิมเป็นคลองเก่าแก่ในอดีตมีอายุกว่า 600 ปี ที่ทอดผ่านใจกลางเมืองหลวง แต่ในปัจจุบันได้มีการพัฒนาและบูรณะคลองแห่งนี้ขึ้นมาใหม่ทำให้กรุงโซลมี คลองที่ยาวกว่า 6 กม.ปัจจุบันกลายเป็นสถานที่จัดกิจกรรมต่างๆอาทิ งานแสดงศิลปะต่างๆ งานดนตรี นิทรรศการดอกไม้ฯลฯ นำท่านสู่ ศูนย์โสม ในบรรดาสมุนไพรทั้งหมดในเกาหลี โสม จัดเป็นสมุนไพรที่คนนิยมใช้กันมากที่สุด เพราะเชื่อว่าโสมสามารถรักษาโรคได้สารพัดโรค วงจรการเก็บเกี่ยวโสมใช้เวลาตั้งแต่ 1-6 ปีโสมอายุ 6 ปี ถือได้ว่าเป็นโสมที่มีคุณภาพดีที่สุด ในสมัยโบราณโสมถือเป็นของล้ำค้ายิ่งกว่าทอง โสมเกาหลีจึงจัดว่าเป็นสินค้าที่มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล ชมวงจรชีวิตของโสม พร้อมเลือกซื้อโสมคุณภาพดีซึ่งรัฐบาลรับรอง ใช้บำรุงร่างกายทั้งยังเป็นของฝาก ซึ่งโสมที่นี้มีราคาถูกกว่าเมืองไทย 2 เท่า นำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย นำท่านสู่ DONGWHA DUTY FREE ช้อปปิ้งปลอดภาษี ที่มีสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำมากมาย อาทิ นาฬิกา, แว่นตา, เครื่องสำอาง, กระเป๋า รวมถึงกล้องถ่ายรูป โทรศัพท์มือถือ Samsung, LG ให้ท่านอิสระเลือกซื้ออย่างเต็มที่

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน

นำท่านสู่ ศูนย์รวมเครื่องสำอางแบรนด์ดังของเกาหลี เช่น ROJUKISS, LOTREE, LANEIGN, SULWASOO ให้ท่านได้เลือกซื้อตามอัธยาศัย นำท่าน ช้อปปิ้งย่านชินชน บริเวณที่ตั้งของมหาวิทยาลัยใหญ่ทั้งสาม ได้แก่ มหาวิทยาลัยยอนเซ มหาวิทยาลัยสตรีอีฮวา และมหาวิทยาลัยโซกัง ที่นี่มีร้านค้ามากมาย ไม่ว่าจะเป็นร้านกาแฟ ร้านอาหาร ร้านขนม ร้านเสริมสวย ร้านเสื้อผ้า เครื่องประดับและสินค้าแฟชั่นอื่นๆ ร็อคคาเฟ่ ไนท์คลับ รวมทั้งห้างสรรพสินค้า และศูนย์การค้าต่างๆจนได้เวลาสมควรนำท่านสู่สนามบินอินชอน ก่อนอำลาเกาหลีพาท่าน แวะร้านละลายเงินวอน ซึ่งท่านสามารถเลือกซื้อสินค้าของฝากได้อีกรอบ อาทิ บะหมี่ซินราเมียน (มาม่าสไตล์เกาหลี) อูด้ง กิมจิ ขนมช็อคโก้พาย ช้อกโกแลตสโตน ไก่ตุ๋นโสมสำเร็จรูป ในราคาพิเศษก่อนกลับเมืองไทย

19.30 น. เหิรฟ้ากลับสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ KE 653 (หรือ KE651 17.40-21.10) บริการอาหารและเครื่องดื่มบนเครื่อง

23.00 น. ถึงท่าอากาศยานสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ

หมายเหตุ
1. ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลงโปรแกรม ราคา และเที่ยวบินทั้งไปและกลับโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า
2. ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการแสดงโชว์ต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับข้อจำกัดของบัตรเข้าชมของแต่ละรอบการแสดง อาทิ ในกรณี ที่ Fanta Stick Show บัตรที่นั่งเต็ม อาจมีการเปลี่ยนแปลง เป็นการแสดงประเภทอื่น เช่น Nanta Show, Hijump Show, B-Boy Show หรือ Break Out Show

อัตราค่าบริการ ทัวร์เกาหลีใต้ เกาะนามิ สกีรีสอร์ท MAGIC SNOW KOREA2 5 วัน บินโคเรียนแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 24-28พ.ย. , 26-30พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 35,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 33,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 32,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 1-5ธ.ค. , 3-7ธ.ค. , 8-12ธ.ค. , 10-14ธ.ค. , 15-19ธ.ค. , 17-21ธ.ค. , 22-26ธ.ค. , 24-28ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 34,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 34,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 33,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 32,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 25-29ธ.ค. , 26-30ธ.ค. , 27-31ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 37,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 37,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 36,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 35,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 28ธ.ค.-1ม.ค. , 29ธ.ค.-2ม.ค. , 30ธ.ค.-3ม.ค. , 31ธ.ค.-4ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 39,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 39,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 38,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 37,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 5,900
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน KOREAN AIR(KE)
 • ค่ารถโค้ชปรับอากาศรับ-ส่ง และนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมระดับมาตรฐาน ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตาม รายการ
 • เจ้าหน้าที่บริษัท ฯ อำนวยความสะดวกที่สนามบินสุวรรณภูมิ ,มัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทางในต่างประเทศ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามรายการที่ระบุในรายการ , ค่าอาหารตามรายการ
 • ค่าน้ำหนักกระเป๋าเดินทางท่านละไม่เกิน 20 กิโลกรัม ตามกฎของสายการบิน
 • ค่าประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ ทางไกลฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตที่กลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว
 • สำหรับราคานี้บริษัท ฯ จะไม่รวมค่าภาษีท่องเที่ยวหากมีการเก็บเพิ่ม
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าภาษีเชื้อเพลิงที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีก

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณายืนยันการสำรองที่นั่ง โดยการชำระมัดจำ ท่านละ 20,000 บาท พร้อม ส่งแฟกซ์ หรือ อีเมลล์ หน้าพาสปอร์ตของผู้เดินทาง
 • ค่าทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 30 วัน หรือก่อนหน้านั้น โดยขึ้นอยู่กับช่วงเวลาที่ท่านเดินทาง หากเป็นช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บเร็วกว่าปกติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกหรือเลื่อนหรือเปลี่ยนแปลงกำหนดการเดินทาง กรณีที่มีผู้สำรองการเดินทางไม่ครบตามจำนวนที่บริษัทฯกำหนด (15 ท่านขึ้นไป)
 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • **กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด หรือเทศกาลที่ต้องการันตีมัดจำกับสายการบิน หรือผ่านตัวแทนในประเทศ หรือต่างประเทศ รวมถึงเที่ยวบินพิเศษเช่น Charter Flight, Extra Flight จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด**

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตรา ค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ภาษีเดินทาง ค่าประกันภัย ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า – ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า-ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงด ออกเอกสารเข้าเมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น การยกเลิกหรือล่าช้าของสายการบิน,อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง ต้องมีหน้าว่างสำหรับประทับตราอย่างน้อย 2 หน้าเต็ม
 • รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว 1 ใบ ** ถ่ายมาไม่เกิน 6 เดือน ** อัดภาพด้วยกระดาษปรกติ

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *