.


ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เคปทาวน์ 8 วัน สายการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

91,000 90,000


เที่ยวซาฟารีแอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ Afternoon Game Drive อุมบาบาลอดจ์ ครูเกอร์ปาร์ค Morning Game Drive เคปทาวน์ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก เคปทาวน์ เคปพอยน์ เคปออฟกู้ดโฮป ฟาร์มนกกระจอกเทศ หาดโบเดอร์ชมนกเพนกวิน ชมเกาะแมวน้ำ ชิมไวน์ ช้อปปิ้งวีแอนด์เอวอเตอร์ฟร้อนต์ KWV Emporium Canal Walk Shopping Center เลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คกรุ๊ป สายการบินไทย แถว D7-12 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้อำนวยความสะดวก

วันที่สอง โจฮันเนสเบิร์ก - อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ - Afternoon Game Drive

01.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG703

07.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติโจฮันเนสเบิร์ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พาร์ค Kruger Park ซึ่งถูกประกาศให้เป็นเขตอนุรักษ์และห้ามล่าสัตว์ป่าตั้งแต่ปี 1926 บนเนื้อที่กว่า 20,000 ตร.กม. เท่ากับแคว้นเวลส์บนเกาะสหราชอาณาจักร ปัจจุบันเป็นแหล่งสงวนพันธุ์สัตว์ป่าและไม้ป่าที่หาดูได้ยาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารจีน

บ่าย นำท่านเดินทางต่อสู่ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พาร์ค Kruger Park ซึ่งเป็นหนึ่งในอุทยานหลายแห่งที่มีการท่องเที่ยวในสไตล์ซาฟารี เป็นการท่องเที่ยวชมชีวิตความเป็นอยู่ของสัตว์ ป่าน่าตื่นเต้นและประทับใจแก่นักเดินทางไปทั่วโลก อาณาบริเวณรอบอุทยานฯ มี เกมส์ลอดจ์ (Private Games Reserve) ที่พักในบรรยากาศแบบซาฟารีให้นักท่องเที่ยวได้เลือกใช้บริการ แต่ในความเป็นจริงแล้วแอฟริกาใต้ มิได้มีเพียงกิจกรรมตะลุยป่าซาฟารีเท่านั้น หากยังมีแหล่งท่องเที่ยวที่สวยงามแปลกตาอีกมากมาย นำคณะ เดินทางเข้าสู่ที่พักที่มีสิ่งอำนวยความสะดวกครบ ครัน และวิวทิวทัศน์ของอุทยานฯแบบพาโนรามา นำท่านเพลิดเพลินไปกับ Afternoon Game Drive ตามล่าหา Big Five ใน Private Game Reserve พร้อมอำนวยความสะดวกด้วยรถโค้ชปรับอากาศในการบุกป่าซาฟารี จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ เมืองเฮซี่วิว ซึ่งเป็นที่ตั้งของ อุมบาบาลอดจ์ ที่พักระดับ Luxurios และเป็นเมืองที่ได้ชื่อว่ามีวิวทิวทัศน์ที่งดงามราวดั่งภาพวาด ซึ่งสถานที่แห่งนี้ยังใช้เป็นสถานที่ในการจัดงานแต่งงาน, งานประชุมนอกสถานที่ และยังเต็มไปด้วยกิจกรรมต่าง ๆ มากมาย อาทิ บอลลูน, เฮลิคอปเตอร์, ตกปลา หรือขี่ม้า เป็นต้น

นำท่านเดินทางถึงที่พัก Umbhaba Lodge หรือระดับเดียวกัน

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในที่พัก หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สาม อุมบาบาลอดจ์ - ครูเกอร์ปาร์ค - Morning Game Drive

05.00 น. อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ให้ท่านทำธุระส่วนตัวแล้วจิบชา-กาแฟก่อนรับอรุณ

06.00 น. Morning Game Drive ในอุทยานครูเกอร์พาร์ค นำท่านท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่ท่านมีโอกาสได้เห็น Big Five มากที่สุด พร้อมอำนวยความสะดวกท่านด้วยรถโค้ชปรับอากาศ บนรถจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ด้วยพื้นที่ครอบคลุมอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้เอง จึงทำให้ผืนป่าแห่งนี้มีความแตกต่างกันถึง 14 โซนด้วยกัน เป็นทั้งป่าโปร่ง, ป่าละเมาะ, ทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทรายแอฟริกาใต้ ที่อุทยานฯ แห่งนี้จึงนับได้ว่าเป็นแหล่งรวมของสัตว์ป่าหายากกว่า 1,187 ชนิด เช่น เสือชีต้า, แรดเผือก, ฮิปโป, ไฮยีน่า, ยีราฟ, ม้าลาย, หมูป่า, เลียงผา, อิมพาล่า, กูดู้ รวมถึงนกหายากชนิดต่าง ๆ ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระตามธรรมชาติ และแน่นอนหมายรวมถึงผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า คือ ควายป่า, ช้าง, สิงโต, แรด และเสือดาว ซึ่งในการเดินทางในแต่ละทริป ถ้าท่านได้เห็นครบทั้งห้าชนิดก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ป่าที่สมบูรณ์แบบ และที่อุทยานแห่งชาติครูเกอร์พาร์คนี้ ถือได้ว่ามีจำนวนประชากรสัตว์ป่าอาศัยอยู่ค่อนข้างหนาแน่นที่สุด จึงมีโอกาสได้เห็นผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้าได้ครบ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ที่พัก หลังจากทานอาหารเช้าแล้ว ยังมีเวลาให้ท่านได้มีโอกาสส่องสัตว์ ซาฟารีด้วยรถปรับอากาศอีกครั้งในเขตอุทยานแห่งชาติครูเกอร์อย่างเต็มอิ่ม

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวันแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารภายในอุทยาน

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Blyde River Canyon ชมความงามของหน้าผาที่มีความกว้างใหญ่เป็นอันดับ 3 ของโลก และเป็น 1 ใน 3 ของสิ่งมหัศจรรย์ทางธรรมชาติพร้อมชมนกหายากนานาชนิดที่อาศัยอยู่ที่นี่ และนำท่านชมทัศนียภาพของแคนยอนบริเวณจุด ชมวิว Three Rondavels Viewpoint จากนั้นนำ ท่านเดินทางสู่ Bourke’s Luck Potholes ชมความงามของธรรมชาติอีกแห่งหนึ่งประกอบไปด้วยหิน ขนาดต่าง ๆ ที่เกิดการกัดกร่อนของธรรมชาติมานับล้านปีและได้รับการตั้งชื่อว่า Potholes หลังจาก ได้มีการขุดค้นพบทองคำในบริเวณนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ น้ำตกลิสบอน Lisbon Falls น้ำตกที่มี ความสูงที่สุดในบริเวณแถบแอฟริกาใต้ ซึ่งมีความสูงกว่า 92 เมตร ซึ่งน้ำตกแห่งนี้ไหลผ่านแม่น้ำ ลิสบอนซึ่งทอดตัวยาวไปสู่ผืนป่าซึ่งนักเดินป่าทั่วไปมักมาเดินชมธรรมชาติกัน บริเวณแห่งนี้ และนำ ท่านเดินทางเดินทางสู่เส้นทาง Panoramic Route Experience นำชมความเป็นธรรมชาติของหุบ เขาและความงามของหน้าผาสูชัน ซึ่งมีความลึกถึง 700 เมตร ดูคล้ายแคนยอนที่เกิดขึ้นเองตาม ธรรมชาติและยังคงมีความสมบูรณ์ และน้ำตกอันงดงาม จากนั้นนำท่านกลับที่พัก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำพื้นเมือง ณ ภัตตาคารภายในที่พัก หลังอาหารอิสระให้ท่านพักผ่อนตามอัธยาศัย

วันที่สี่ อุมบาบาลอดจ์ - เคปทาวน์ - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางสู่สนามบินเนลสปรุยท์ของอุทยาน แห่งชาติครูเกอร์

13.15 น. ออกเดินทางจากอุทยานครูเกอร์ปาร์ค โดยสายการบินภายในประเทศ และบริการอาหารว่างบน เครื่อง

15.55 น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ ให้ท่านรับกระเป๋าและสัมภาระ นำท่านชมเมืองเคปทาวน์ซึ่งเป็นเมืองสำคัญริมมหาสมุทร พบกับทัศนียภาพอันแสนโรแมนติคกับบรรยากาศริมทะเลพร้อมชมสถาปัตยกรรมที่สวย งามของอาคารบ้านเรือนต่าง ๆ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า เคปทาวน์ - เคปพอยน์ - เคปออฟกู้ดโฮป - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - หาดโบเดอร์ชมนกเพนกวิน - ช้อปปิ้งวีแอนด์เอวอเตอร์ฟร้อนต์

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านโดยสารรถรางซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ประภาคารที่

ตั้งอยู่ส่วนบนสุดของ Cape Point ซึ่งท่านจะดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์และบรรยากาศโดยรอบ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาที่ได้รับการขนานนามว่า The Cape of Good Hope จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมฟาร์มนกกระจอกเทศ Cape Point Ostrich Farm นำท่านชมแหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวน์ และรวมไปถึงนกอื่นๆ ซึ่งท่านจะมีโอกาสขี่นกกระจอกเทศ, ทดลองยืนบนไข่ฯ และให้อาหารนกกระจอกเทศและรู้จักนกกระจอกเทศมากขึ้น แล้วให้ท่านชมการแสดงของเหล่านกกระจอกเทศมากมาย Ostrich Show จากฟาร์ม และให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชิมกุ้งมังกรและหอยเป๋าฮื้อ

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ Boulderes Beach อาณาจักรนกเพนกวินตัวจิ๋ว อิสระให้ท่านได้ชมความน่ารักของนกเพนกวินอย่างใกล้ชิด จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์ V & A Waterfront แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามและพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมุทรหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่าง ๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลมกู้ดโฮปและหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสำรวจราคาสินค้า เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึกของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก เคปทาวน์ - ชมเกาะแมวน้ำ - ชิมไวน์ - ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางและสนุกสนานเพลิดเพลินกับเพ็นนิซู ล่าทัวร์เต็มวันที่เปี่ยมไปด้วยความเร้าใจและทิวทัศน์อันตื่นตา ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์กับการไปเยือน ปลายแหลมตามเส้นทางเลียบชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งสู่ Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Camps Bay นำท่านแวะชมวิวและถ่ายภาพที่ Maiden’s Cover จากนั้นเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งสู่ แนวเขาสาวกทั้งสิบสอง Twelve Apostle Mountain Range ที่น่าประทับใจ ต่อจากนั้นรถโค้ชจะ นำท่านผ่าน Llandudno เพื่อมุ่งเข้าสู่ หมู่บ้านแห่งอ่าวเฮาท์ The Village of Hout Bay แล้วแวะชม สะพานปลาที่ดุจดังภาพวาด จากนั้นนำท่านนั่งเรือออกไปยัง เกาะแมวน้ำ ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ชม อาณาจักรของแมวน้ำกว่าสองหมื่นตัว จากนั้นนำท่านเดินทางไปยังภูเขาโต๊ะ Table Mountain ซึ่ง เป็นทั้งอุทยานแห่งชาติและมรดกโลก มีความสูงถึง 1,086 เมตร ตระหง่านเหนืออ่าวเทเบิ้ล ยอดเขามี ลักษณะแบนราบมีความกว้างถึง 3 กิโลเมตร นำท่านนั่งรถกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพ อากาศของวันนั้นๆ ท่านจะได้รับความตื่นตา ตื่นใจไปกับทิวทัศน์ขณะที่รถกระเช้าไต่ระดับสูงขึ้นไป และจะประทับใจกับบรรยากาศและทัศนียภาพรอบข้างอีกทั้งทิวทัศน์มุมมองที่งดงาม จากยอดเขา (กรณีขึ้นเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นไม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นไปชมวิวบน Signal Hill แทน) จากนั้นนำท่าน เดินทางสู่ ไร่ไวน์ ไซเดลเบิร์กไวน์เอสเตท Seidelberg Wine Estate อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียง ในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆของดินแดนแห่งไวน์ ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อัน งดงามและในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือกเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้ อีกด้วย ซึ่งไร่ไวน์ แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิตเบื้องต้นและชิม ไวน์จากไวน์มีชื่อของ แอฟริกาใต้ และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ KWV Emporium ศูนย์สรรพสินค้าซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนรักไวน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อไวน์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของแถบแอฟริกาใต้ จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Canal Walk Shopping Center แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก จากนั้นนำท่านไปเก็บภาพถ่ายงดงามบริเวณ Blouberg Strand ซึ่งได้ชื่อเรียกอย่างหนึ่งว่า Blue Mountain Beach ตั้งอยู่บริเวณริมฝั่งตะวันตกของแอฟริกา และมีฉากหลังเป็นภูเขาโต๊ะและมหาสมุทรแอดแลนติค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์

10.10 น. ออกเดินทางจากเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินแทมโป เมืองโจฮันเนสเบิร์ก จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

13.40 น. ออกเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG704

วันที่แปด กรุงเทพฯ

05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ....

อัตราค่าบริการ ทัวร์แอฟริกาใต้ อุทยานแห่งชาติครูเกอร์ เคปทาวน์ 8 วัน สายการบินไทย

ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง


ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะนำชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่อคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่าง ประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • เงื่อนไขราคา
 • ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา12,900 ต่อท่าน (**ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ**)
 • Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *