.


ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ ซันซิตี้ 8วัน สายการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

90,000 89,000


เยือนแดนซาฟารี สามเมืองสำคัญแห่งแอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก ชมเหมืองทองและให้ท่านลองร่อนทองที่โกลด์รีฟซิตี้ พรีทอเรีย ชมชาวบัวร์ ชนพื้นเมืองของแอฟริกา ซันซิตี้ ส่องสัตว์ในยามเช้า พบกับบิ๊กไฟว์แห่ง แอฟริกาใต้ เคปทาวน์ ชมเมือง ภูเขาโต๊ะ ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกอันแสนงดงาม ชมเกาะ แมวน้ำและนกเพนกวินแอฟริกัน ชมฟาร์มนกกระจอกเทศ พร้อมให้ท่านชิมไวน์ และเลือกซื้อสินค้าพื้นเมืองมากมาย

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ

22.30 น. พร้อมกันที่บริเวณหน้าเคาน์เตอร์เช็คอินเช็คกรุ๊ป สายการบินไทย แถว D7-12 ชั้น 4 สนามบินสุวรรณภูมิ ประตูทางเข้าหมายเลข 4 เจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ คอยให้อำนวยความสะดวก

วันที่สองฯ โจฮันเนสเบิร์ก - โกลด์รีฟซิตี้ - ซันซิตี้

01.15 น. ออกเดินทางจากสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG703

07.30 น. ถึงสนามบินนานาชาติโจฮันเนสเบิร์ก หลังจากผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรเรียบร้อยแล้ว นำท่านออกดินทางสู่ โกลด์รีฟซิตี้ เป็น ที่ตั้งของสวนสนุกและเหมืองทองโบราณ สร้างขึ้นเพื่อฉลองครบรอบ 100 ปี ที่ได้ค้นพบทองคำในแอฟริกาใต้ อาคารภายในมีลักษณะเหมือนกับพิพิธภัณฑ์ที่จำลองเลียนแบบและบางแห่งได้นำของ จริงที่ยังเหลืออยู่ของสมัยดั้งเดิมมาจัดแสดงเป็นพิพิธภัณฑ์กลางแจ้งให้ชม ที่น่าสนใจ ได้แก่การลงไปชมเหมืองทองใต้ดิน และชมวิธีการขุดทองในสมัยเก่าเทียบกับสมัยใหม่ พร้อมกับเรียนรู้สภาพความเป็นอยู่ของกรรมกรเหมืองทองที่แทบไม่ได้เห็นแสง สว่าง ท่านจะพบประสบการณ์ได้เห็นสายแร่ทองที่ฝังอยู่ในเนื้อหิน ชมการหลอมทอง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารไทย

บ่าย นำท่านออกเดินทางสู่ ซันซิตี้ อาณาจักรแห่งความบันเทิง Sun City,The Kingdom of Pleasure เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางอัฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่า เดิม อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว สำหรับการพักผ่อน มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time สอง ข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมา ที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้น ทุก ๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดชื่นสบายๆ อย่างบอกไม่ถูก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำแบบบุฟเฟต์ ณ ภัตตาคารในบริเวณโรงแรม

จากนั้นอิสระให้ท่านพักผ่อนในโรงแรมที่พัก The Sun City Main Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สาม ซันซิตี้ - เกมไดรฟ์ปิลันเนสเบิร์ก - โจฮันเนสเบิร์ก - โจฮันเนสเบิร์ก

05.30 น. พร้อมกัน ณ บริเวณห้องล็อบบี้ จากนั้นนำท่านนั่งรถชมเกมส่องสัตว์ก่อนอาทิตย์ขึ้น ที่ เกมไดรฟ์ปิลันเนสเบิร์ก (The Pilannesberg National Park) ชมวิถีชีวิตบรรดาสัตว์ป่าที่หลากหลายบ้างกลับสู่รังที่พักหลังออกหาเหยื่อตอนกลางคืน บ้างเพิ่งตื่นออกหากินยามรุ่งอรุณ

09.00 น. รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นอิสระให้ท่านเลือกใช้บริการความบันเทิงต่างๆ ภายในอาณาจักรแห่งความสนุกสนานตามอัธยาศัย สมควรแก่เวลานำท่านเดินทางสู่ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Carnivore Restaurant โดยให้ท่านชิมเสต็กนานาชาติ

บ่าย มีเวลาตลอดบ่ายให้ท่านซื้อของฝากผลิตภัณฑ์พื้นเมืองของชาว แอฟริกันและของที่ระลึกมากมายจากย่านร้านค้าดังและศูนย์เพชรคุณภาพเยี่ยมของ แอฟริกาใต้ที่ประวัติอันยาวนาน และเครื่องประดับต่างๆ ที่เป็นงานที่ทำด้วยมือ จากนั้นนำท่านสู่ ย่าน The Emperor’s Palace of Dreams Complex โรงแรมดังที่ได้รับการออกแบบในสไตล์รีสอร์ทและยังเป็นคาสิโนของแถบนี้ อิสระให้ท่านชมภายในและเล่นเกมส์ต่าง ๆ อาทิ บัคคาร่า แบล็คแจ็ค รูเล็ต สล็อต ฯลฯ

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน

จากนั้นนำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Mondior Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่สี่ โจฮันเนสเบิร์ก - เคปทาวน์ - เทเบิ้ลเม้าท์เท่น - ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นนำท่านเดินทางต่อสู่สนามบิน

10.40 น. เดินทางออกจากสนามบินแทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินในประเทศ

12.50 น. เดินทางถึงเมืองเคปทาวน์ จากนั้นให้ท่านรับสัมภาระ แล้วนำท่านเดินทางเข้าสู่ตัวเมือง

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางไปยัง ภูเขาโต๊ะ Table Mountain ซึ่งเป็นทั้งอุทยานแห่งชาติและมรดกโลก มีความสูงถึง 1,086 เมตร ตระหง่านเหนืออ่าวเทเบิ้ล ยอดเขามีลักษณะแบนราบมีความกว้างถึง 3 กิโลเมตร นำท่านนั่งรถกระเช้าขึ้นสู่ยอดเขา ซึ่งขึ้นอยู่กับสภาพอากาศของวันนั้นๆ ท่านจะได้รับความตื่นตา ตื่นใจไปกับทิวทัศน์ขณะที่รถกระเช้าไต่ระดับสูงขึ้นไป และจะประทับใจกับบรรยากาศและทัศนียภาพรอบข้างอีกทั้งทิวทัศน์มุมมองที่งดงาม จากยอดเขา (กรณีขึ้นเขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นไม่ได้ จะเปลี่ยนเป็นไปชมวิวบน Signal Hill แทน) จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ท่าเรือ เพื่อนำท่าน ล่องเรือชมพระอาทิตย์ตกดิน (Sea Princess Sun Set Cruise) กับบรรยากาศสุดแสนโรแมนติคในอ่าวเทเบิ้ลพร้อมทัศนียภาพของริมมหาสมุทรแอตแลนติค

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

สมควรแก่เวลานำท่านกลับเข้าสู่ที่พัก โรงแรม Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่ห้า เคปทาวน์ - เคปพอยน์ - เคปออฟกู้ดโฮป - ฟาร์มนกกระจอกเทศ - ช้อปปิ้งวีแอนด์เอ

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านโดยสารรถรางซึ่งจะนำท่านขึ้นสู่ประภาคารที่ ตั้งอยู่ ส่วนบนสุดของ Cape Point ซึ่งท่านจะดื่มด่ำไปกับวิวทิวทัศน์และบรรยากาศโดยรอบ จากนั้น นำท่านเดินทางสู่ปลายสุดของทวีปแอฟริกาที่ได้รับการขนานนามว่า The Cape of Good Hope จากนั้นนำท่านเดินทางไปชมฟาร์มนกกระจอกเทศ Cape Point Ostrich Farm นำท่านชมแหล่งรวมของนกกระจอกเทศหลายสายพันธุ์อีกแห่งหนึ่งของเมืองเคปทาวน์ และรวมไปถึงนกอื่นๆ ซึ่งท่านจะมีโอกาสขี่นกกระจอกเทศ, ทดลองยืนบนไข่ฯ และให้อาหารนกกระจอกเทศและรู้จักนกกระจอกเทศมากขึ้น และให้ท่านได้ซื้อสินค้าที่ผลิตจากไข่นกกระจอกเทศ และอื่นๆ อีกมากมาย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ให้ท่านได้ชิมกุ้งมังกร

บ่าย นำท่านเดินทางต่อไปตามแนวชายฝั่งของ Boulder Beach ชมอาณาจักรของเพนกวินพันธุ์ แอฟริกัน ที่มีอยู่อย่างมากมายและสีสันที่เราคุ้นตา ด้วยขนาดตัวสูงเกือบหนึ่งเมตร ชมความน่ารักของเหล่าเพนกวินที่เป็นเจ้าของอาณาจักรแห่งนี้ จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ วี แอนด์ เอ วอเตอร์ฟร้อนต์ V & A Waterfront แหล่งท่องเที่ยวยอดนิยมที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวมากที่สุด ซึ่งเป็นท่าเรือที่มีอายุเก่าแก่กว่า 140 ปี ชมความงามของสถาปัตยกรรมอันงดงามและพบกับร้านค้าต่าง ๆ มากมายกว่า 250 ร้านค้า ให้ท่านเลือกซื้อสินค้าต่าง ๆ มากมาย อาทิเช่น สินค้าหัตถกรรมและสินค้าพื้นเมืองมากมาย และแหล่งรวมร้านอาหารชั้นนำ และยังเป็นแหล่งท่องเที่ยวดังของสถานที่ต่าง ๆ เช่น อะแควเรี่ยมโลกใต้ทะเลสองมหาสมุทรหรือพิพิธภัณฑ์ทางทะเลแห่งแอฟริกาใต้ หรือชมประวัติความเป็นมาของเรือต่าง ๆ มากมายที่เดินทางมายังบริเวณแหลมกู้ดโฮปและหอนาฬิกาที่สร้างขึ้นเพื่อระลึก ถึงประธานาธิบดีเนลสันแบนเดล่า อิสระให้ท่านเพลิดเพลินกับการสำรวจราคาสินค้า เลือกชมและเลือกซื้อสินค้า ของที่ระลึก ของฝากตามอัธยาศัย

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร ให้ท่าน ชิมกุ้งมังกรและเป๋าฮื้อ

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่หก เคปทาวน์ - เกาะแมวน้ำ - ชิมไวน์ - ช้อปปิ้ง

เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม

จากนั้นนำท่านออกเดินทางและสนุกสนานเพลิดเพลินกับ เพ็นนิซูล่าทัวร์เต็มวัน ที่เปี่ยมไปด้วยความเร้าใจและทิวทัศน์อันตื่นตา ซึ่งเป็นจุดเด่นของทัวร์กับการไปเยือนปลายแหลมตามเส้นทางเลียบ ชายฝั่งมหาสมุทรแอตแลนติกมุ่งสู่ Sea Point, Bantry Bay, Clifton, Camps Bay นำท่านแวะ ชมวิวและถ่ายภาพที่ Maiden’s Cover จากนั้นเดินทางเลาะเลียบชายฝั่งสู่แนวเขาสาวกทั้งสิบสอง Twelve Apostle Mountain Range ที่น่าประทับใจ ต่อจากนั้นรถโค้ชจะนำท่านผ่าน Llandudno เพื่อมุ่งเข้าสู่หมู่บ้านแห่งอ่าวเฮาท์ The Village of Hout Bay แล้วแวะชมสะพานปลาที่ดุจดังภาพวาด จากนั้นนำท่านนั่งเรือออกไปยัง เกาะแมวน้ำ ที่อยู่ใกล้ชายฝั่ง ชมอาณาจักรของแมวน้ำกว่าสองหมื่นตัว จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ ไร่ไวน์ ไซเดลเบิร์กไวน์เอสเตท Seidelberg Wine Estate อีกหนึ่งไร่ไวน์ที่มีชื่อเสียงในเมืองเคปทาวน์ ซึ่งได้ชื่อว่าเป็นสวรรค์น้อยๆของดินแดนแห่งไวน์ ชมทัศนียภาพของไร่ไวน์อันงดงามและในวันที่อากาศสดใสจะสามารถเห็นวิวของเทือก เขาเทเบิ้ลเม้าท์เท่นได้อีกด้วย ซึ่งไร่ไวน์แห่งนี้มีพื้นที่กว้างใหญ่และยังให้ท่านสามารถชมวิธีการผลิต เบื้องต้นและชิมไวน์จากไวน์มีชื่อของแอฟริกาใต้ และพร้อมให้ท่านเลือกซื้อเป็นของฝาก

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ ภัตตาคารพื้นเมือง

บ่าย นำท่านเดินทางสู่ KWV Emporium ศูนย์สรรพสินค้าซึ่งเป็นแหล่งรวมของคนรักไวน์ ให้ท่านได้เลือกซื้อไวน์ต่าง ๆ ที่มีชื่อเสียงของแถบแอฟริกาใต้ จากนั้นนำท่านสู่ย่านช้อปปิ้ง Canal Walk Shopping Center แหล่งรวมสินค้ามากมายให้ท่านได้เลือกซื้อกว่า 400 ร้านค้า ซึ่งเป็นหนึ่งในย่านช้อปปิ้งที่มีชื่อเสียงที่สุดในเขตซีกโลกใต้ ไม่ว่าจะเป็นสินค้าพื้นเมือง หรือสินค้าแบรนด์ดังต่าง ๆ จากทั่วทุกมุมโลก

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารไทย

จากนั้นนำท่านเดินทางกลับเข้าสู่โรงแรมที่พัก Hyde Hotel หรือระดับเทียบเท่า

วันที่เจ็ด เคปทาวน์ - โจฮันเนสเบิร์ก

เช้า เช้า รับประทานอาหารเช้าที่โรงแรม จากนั้นให้ท่านเตรียมตัวเดินทางสู่สนามบินเมืองเคปทาวน์

10.10 น. ออกเดินทางจากเคปทาวน์ โดยสายการบินภายในประเทศ

12.10 น. เดินทางถึงสนามบินแทมโบ เมืองโจฮันเนสเบิร์ก จากนั้นนำท่านเปลี่ยนเครื่อง

13.40 น. ออกเดินทางจากเมืองโจฮันเนสเบิร์ก โดยสายการบินไทย เที่ยวบินที่ TG704

วันที่แปด กรุงเทพฯ

05.55 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิโดยสวัสดิภาพ ....

อัตราค่าบริการ ทัวร์แอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก เคปทาวน์ ซันซิตี้ 8วัน สายการบินไทย

ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง


ราคาทัวร์นี้อยู่ระหว่างการปรับปรุง หากท่านต้องการสอบถามข้อมูล

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะนำชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่อคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่าง ประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • เงื่อนไขราคา
 • ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา12,900 ต่อท่าน (**ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ**)
 • Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *