.


ทัวร์แอฟริกาใต้ ไฮไลท์ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ พริทอเรีย 6วัน สายการบินไทย

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

70,000 67,000


เที่ยวแอฟริกาใต้ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ พริทอเรีย ซันซิตี้ ท่องซาฟารีดูสัตว์ป่าที่อุทยานฯพีลาเนสเบิร์ก ชิม BBQ เนื้อสัตว์ป่าหลากหลาย ชมเมืองพรีทอเรีย โชว์รูมเพชร เหมืองทองเก่า ช้อปปิ้ง พักโรงแรม The Palace or The Palace of the Lost City พิเศษสุดสำหรับท่านด้วยการเข้าชมโชว์อันตระการตาแบบ Extravaganza Show รีบจองด่วนก่อนเต็ม

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพ - โจฮันเนสเบิร์ก

22.00 น. คณะผู้เดินทางพร้อมกัน ณ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 เคาน์เตอร์สายการบินไทย (TG) เจ้าหน้าที่ คอยให้การต้อนรับพร้อมอำนวยความสะดวกด้านสัมภาระและบัตรที่นั่งขึ้นเครื่อง

วันที่สอง โจฮันเนสเบิร์ก - ซันซิตี้

01.15 น. ออกเดินทางสู่ โจฮันเนสเบิร์กโดยเที่ยวบินที่ TG 703 บินตรงสู่โจฮันเนสเบิร์ก ( ใช้เวลาเดินทาง 11ชั่วโมง 15 นาที )

07.30 น. เดินทางถึง สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและสัมภาระแล้ว (นักท่องเที่ยวชาวไทยได้รับการยกเว้นการขอวีซ่า สามารถพำนักในแอฟริกาใต้ได้ 30 วัน) ออกเดินทางเข้าสู่ “ซันซิตี้” Sun City หรือ The Lost City เมืองลับแลแห่งหุบเขาแสงตะวัน เป็นเมืองที่ถูกเนรมิตขึ้นจากความคิดของอภิมหาเศรษฐีที่ชื่อว่า ซอล เคิร์ซเนอร์ (Sol Kerzner) ที่ลงทุนด้วยเงินจำนวนมหาศาลถึง 28,000 ล้านบาท ใช้เวลาก่อสร้างนาน 18 ปี และความพยายามอีกล้นเหลือในการเนรมิตผืนดินอันว่างเปล่า และแห้งแล้งในแคว้น Bophuthatswana กลางแอฟริกาใต้ให้กลายเป็นเมืองแห่งความสำราญบันเทิงทุกรูปแบบ บริเวณที่ตั้งของซันซิตี้นี้ ซอล เคิร์ซเนอร์ ก็ได้มาเป็นผู้บันดาลความฝันในอดีตให้กลับกลายมาเป็นเมืองที่ยิ่งใหญ่กว่า เดิม โดยการเริ่มสร้างโรงแรมไปเรื่อยๆ ตั้งแต่ โรงแรมเดอะซันซิตี้ (Sun City Hotel) โรงแรมเดอะคาบานาส (The Cabanas) โรงแรมเดอะคาสเคทส์ (The Cascades) จนในปี ค.ศ. 1992 เขาก็ได้สร้างโรงแรมที่ที่หรูราคาแพงที่สุดในบรรดาโรงแรมทั้งหลายที่ได้ กล่าวมานามว่า เดอะพาเลซ (The Palace or The Palace of the Lost City) ด้วยสถาปัตยกรรมแบบโคโลเนียนผสมแอฟริกา และตกแต่งภายในในสไตล์แอฟริกา

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Sun Terrace Restaurant

บ่าย อิสระให้ท่านได้พักผ่อนตามอัธยาศัย ณ อาณาจักรอลังการดาวล้านดวงแห่งนี้ ซึ่งว่ากันว่าเดินทั้งวันก็ไม่ทั่ว สำหรับการพักผ่อน มีสระว่ายน้ำขนาดใหญ่ และทะเลน้ำจืดเทียมขนาดใหญ่ยักษ์ที่เรียกว่า Valley of Wave มีลักษณะเหมือนทะเลจริงๆ แวดล้อมด้วยขุนเขาและต้นไม้ที่จัดตกแต่งอย่างเป็นระเบียบสวยงาม ใกล้ๆ กันคือ สะพานแห่งกาลเวลา Bridge of Time สองข้างสะพานมีช้างแกะสลักเรียงรายอยู่ สะพานนี้เชื่อมต่อกับกองหินมหึมาที่เชื่อว่าเป็น The Lost City ที่สูญหายไป และเพื่อเป็นการตอกย้ำระลึกถึงความทรงจำ เขาเลยสร้างสะพานแห่งนี้ขึ้นทุกๆ หนึ่งชั่วโมงสะพานจะถูกเขย่าเสมือนแผ่นดินไหว นอกเหนือจากนี้ยังมีสนามกอล์ฟระดับมาตรฐานโลก ที่ใช้เป็นสถานที่แข่งขันกอล์ฟนัดสำคัญๆ มาหลายต่อหลายครั้งแล้ว ออกแบบโดยนักกอล์ฟชื่อดังของโลก Gary Player คือ Gary Player Golf Course และ Sun City Golf Course โรงภาพยนตร์ ร้านค้า ดิสโก้เธค คาสิโนที่เปิดตลอด 24 ชั่วโมง ทำให้เมืองนี้ไม่เคยหลับใหล สวนสัตว์ สวนพฤกษศาสตร์ที่รวบรวมพันธุ์ไม้จากทั่วโลกเอาไว้ พร้อมน้ำตก และธารน้ำไหลรินเอื่อยๆ ที่สร้างความสดชื่อสบายอย่างบอกๆไม่ถูก บางสถานที่และกิจกรรมบางประเภทถูกสงวนไว้สำหรับแขกที่มาพัก The Palace เท่านั้น

**พิเศษสุดสำหรับท่านด้วยการเข้าชมโชว์อันตระการตาแบบ Extravaganza Show ที่สลับสับเปลี่ยนทุกฤดูกาล**

19.00 น. รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคารจีน Orchid Chinese Restaurant ภายในซันซิตี้

พักค้างคืน ณ The Palace Of The Lost City Hotel (คืนที่ 1)

วันที่สาม ซันซิตี้ - ซาฟารี - พริทอเรีย - โจฮันเนสเบิร์ก

05.00 น. นำท่าน ท่องป่าซาฟารีดูสัตว์ที่ วนอุทยานสัตว์ป่าขุนเขาพีลาเนสเบิร์ก Pilanesburg Nature Reserve รถที่จะพาไปชมสัตว์เป็นรถแบบเปิดโล่งด้านข้างเปิดโล่งรับลม จุคนได้ 20 คน รถแต่ละคันจะมีนายพรานหรือ Ranger ซึ่งเป็นทั้งคนขับรถและไกด์คอยแนะนำวิธีการชมสัตว์ให้ทราบ ป่าพิลาเนสเบิร์กแห่งนี้มีพื้นที่ประมาณ 500 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกิดจาก ภูเขาไฟระเบิดเมื่อหลายร้อยปีก่อน ทำให้ผืนดินมีแร่ธาตุอุดมสมบรูณ์ มีความเขียวชอุ่มเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์นานับชนิด และแน่นอนหมายรวมถึง ผู้ยิ่งใหญ่ทั้งห้า (Big Five) คือ ช้างควายป่า สิงโต แรด และ เสือดาว ซึ่งถ้าได้เห็นครบก็ถือได้ว่าเป็นการชมสัตว์ที่สมบูรณ์ แต่ค่อนข้า งเป็นไปได้ยาก เพราะสัตว์ที่นี่อยู่กันอย่างอิสระ ในป่าซึ่งเป็นป่าโปร่ง ป่าละเมาะและทุ่งหญ้าสะวันนา จนถึงกึ่งทะเลทราย แอฟริกาใต้มีสัตว์ป่ากว่า 220 ชนิด ซึ่งสัตว์ป่าที่มีชีวิตอยู่อย่างอิสระเสรีตามธรรมชาติ แล้วเดินทางกลับเข้าสู่ที่พักเพื่อทำการเช็คเอ๊าท์

08.30 น. รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

09.30 น. ออกเดินทางโดยรถโค้ชปรับอากาศสู่ พริทอเรีย เมืองแห่งดอกไม้สีม่วง (Pretoria) เมืองหลวงด้านการบริหารของแอฟริกาใต้เมืองนี้ ตั้งตามชื่อของแอนดีส์พรีทอรีอัส (Andries Pretorius) วีรบุรุษของการต่อสู้รบระหว่างพวกบัวร์ (Boer) กับชนพื้นเมืองผิวดำ

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Sun Terrace Restaurant

บ่าย นำท่านชมเมือง พริทอเรีย เมืองหลวงของชาวบัวร์ที่พยายามต่อสู้กับพวกอังกฤษเพื่อให้ได้อิสรภาพ นอกจากนี้ยังเป็นที่ตั้งของสถานทูตนานาชาติ ธนาคาร ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการรัฐบาลวุฒิสภาจะจัดประชุมขึ้นที่เมืองพริทอเรียภายในเมืองมีการ จัดวางผังเมืองอย่างดี และสวยงามเป็นระเบียบ สิ่งหนึ่งที่โดดเด่นและอาจถือได้ว่าเป็นเอกลักษณ์ของเมืองคือ ต้นแจ๊กการันดา (Jacaranda) ที่มีดอกสี ม่วงสดบานสะพรั่งดั่งเช่นซากุระของชาวญี่ปุ่นฉันนั้น เมืองนี้ได้สมญานามว่า "City of Jacarandas" ซึ่งจะออกดอกบานสะพรั่งอวดโฉมให้ผู้เดินทางมาเยือนเมืองนี้ได้เห็นกันในช่วง เดือนตุลาคมของทุกปี นำท่านเที่ยวชมสถานที่สำคัญของเมือง Church Square จัตุรัสกลางเมือง เป็นที่ตั้งของ อนุสาวรีย์พอล ครูเกอร์ (Paul Kruger Monument) ประธานา ธิบดีของรัฐอิสระชาวบัวร์ จัตุรัสแห่งนี้เป็นสถานที่ที่ชาวบัวร์มาชุมนุมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นด้านการ ปกครอง และรับรู้ข่าวสารบ้านเมืองกัน City Hall ศาลาเทศบาลเมือง ที่มีหอนาฬิกาและมีระฆัง 32 ใบ และออร์แกนลม 6,800 ท่อ ด้านหน้าอาคารมี อนุสาวรีย์แอนดรีส์ พรีทอรัส และลูกชาย ผู้ก่อตั้งเมือง Union Building ทำเนียบประธานาธิบดี และที่ทำการของรัฐบาลที่ใหญ่โตมโหฬารราวกับพระราชวัง จนติดอันดับว่าเป็นทำเนียบประธานาธิบดีที่สวยที่สุดในโลก อนุสาวรีย์วูร์เทรคเกอร์ และ พิพิธภัณฑ์ (oortrekker Monument & Museum ศูนย์รวมจิตใจของชนผิวขาวเชื้อสายดั้งเดิมของชาวบัวร์ อนุสาวรีย์แห่งนี้สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงการเดินทางอพยพของพวกบัวร์ จากปลายแหลมของทวีปเข้าสู่ใจกลางประเทศแอฟริกาใต้และร่วมฉลองครบรอบ 100 ปีของการสู้รบกับชาวพื้นเมืองบริเวณใต้ถุนอาคารจัดตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์ขนาด เล็กแสดงภาพชีวิตของชาวบัวร์ สิ่งของเครื่องใช้ และการต่อสู้เพื่ออิสรภาพออกเดินทางต่อสู่เมือง โจฮันเนสเบิร์ก ศูนย์กลางความเจริญทางด้านธุรกิจ และการค้าที่สำคัญที่สุดของแอฟริกาใต้

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร

พักค้างคืน ณ Caesars Senator Hotel (คืนที่ 2)

วันที่สี่ โจฮันเนสเบิร์ก - เหมืองทองเก่า - โชว์รูมเพชร - หมู่บ้านหัตถกรรม

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม

นำท่านเที่ยวชม เมืองโจฮันเนสเบิร์ก หรือที่ชาวแอฟริกาใต้เรียกกันสั้น ๆ ว่า โจเบิร์ก ซึ่งเป็นเมืองธุรกิจมาตั้งแต่เมื่อร้อยกว่าปีก่อน และได้รับฉายาว่า The Gold City ในช่วงศตวรรษที่ 20 มีการแบ่งแยกสีผิว ทำให้เกิดชุมชนต่างผิวขึ้นคนละมุมเมือง โดยแยกเป็นเมืองคนขาวคือ Sandton และเมืองคนดำคือ Soweto เป็นเมืองลูกรายล้อมโจเบิร์ก ในปัจจุบันโจเบิร์กคลาคล่ำไปด้วยผู้คนและอาคารสูงทันสมัย ตัวเมืองโจฮัน เนสเบิร์กทุกวันนี้มีลักษณะไม่ต่างกับเมืองใหญ่ทั่วโลก ไม่ว่าจะเป็นนิวยอร์กโตเกียวหรือริโอเดอจาเนโร เพราะพลุกพล่านไปด้วยผู้คนและตึกสูงระฟ้า นำท่านเที่ยว ชม เหมืองทองเก่า Gold Reef City ที่ปัจจุบันได้ถูกปรับปรุงใหม่ให้บริเวณรอบๆ เหมืองเป็นสวนสนุก ท่านจะได้สัมผัสกับบรรยากาศใต้เหมืองทองจริง ๆ ซึ่งในวันนี้ได้ปิดตัวลงไปแล้ว แต่ยังคงใช้เป็นสถานที่จำลองแสดงการขุดทองแบบในสมัยโบราณให้แก่นักท่อง เที่ยวได้ชม และให้ท่านได้มีโอกาสในการร่อนทองจากสายน้ำแร่ที่มีการขุดค้นพบ ท่านอาจโชคดีได้รับทองคำเป็นที่ระลึก อิสระเพลิดเพลินในเมืองโบราณท่ามกลางเครื่องเล่นของสวนสนุกอันทันสมัย อิสระเลือกซื้อสินค้าที่ระลึกตามอัธยาศัย

เที่ยง รับประทานอาหารกลางวัน ณ Boston BBQ Restaurant Gold Reef City

บ่าย นำท่านชม โชว์รูมเพชรแอฟริกาใต้ Diamond Supplied ซึ่งมีเหมืองเพชรขนาดใหญ่เป็นอันดับ 4 ของโลก อีกทั้งยังมีชื่อเสียงในเรื่องของอัญมณีล้ำค่าอื่น ๆ จากนั้นเดินทางเข้า ชมหมู่บ้านคาบาโนส หมู่บ้านหัตถกรรม ชมสินค้า OTOP พร้อมเลื่อกซื้อสินค้าของฝากของที่ระลึกพื้นเมืองมากมาย อาทิ เครื่องหนัง หนังสัตว์ พรมขนสัตว์ เขาสัตว์ ทั้งสิงโต กวาง เสือ ตุ๊กตาพื้นเมืองไม้แกะสลัก หินสี เครื่องเคลือบ เครื่องทองแดง

ค่ำ รับประทานอาหารค่ำ ณ Caenivore Restaurant (ลิ้มลองเนื้อสัตว์ป่านานาชนิดแบบ BBQ)

พักค้างคืน ณ Caesars Senator Hotel (คืนที่ 3)

วันที่ห้า โจฮันเนสเบิร์ก - กรุงเทพฯ

เช้า รับประทานอาหารเช้าแบบบุฟเฟ่ต์ ณ ห้องอาหารของโรงแรม หลังอาหาร ออกเดินทางสู่ สนามบินโจฮันเนสเบิร์ก

13.40 น. ออกเดินทางสู่ กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ TG 704 บินตรงสู่กรุงเทพฯ

วันที่หก กรุงเทพมหานคร

05.55 น. เดินทางกลับถึง สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 2 กรุงเทพมหานคร ด้วยความสวัสดี

อัตราค่าบริการ ทัวร์แอฟริกาใต้ ไฮไลท์ โจฮันเนสเบิร์ก ซันซิตี้ พริทอเรีย 6วัน สายการบินไทย

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กันยายน
วันที่ : 21-26ก.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 70,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 67,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 59,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 55,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ตุลาคม
วันที่ : 5-10ต.ค. , 19-24ต.ค. , 21-26ต.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 73,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 70,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 63,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 59,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 16,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน THAI AIRWAYS(TG)
 • ค่าน้ำมันและภาษีสนามบินทุกแห่งตามรายการ
 • ค่าที่พักโรงแรมตามที่ระบุไว้ในรายการหรือเทียบเท่า
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าพาหนะนำชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่าง ๆ ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่าระวางสัมภาระ 20 กิโลกรัมต่อท่าน
 • ค่าเจ้าหน้าที่อำนวยความสะดวกต่อคณะตลอดการเดินทาง
 • ค่าประกันอุบัติเหตุวงเงิน 1,000,000 บาทต่อท่าน

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3 %
 • ค่าดำเนินการทำหนังสือเดินทาง (พาสปอร์ต)
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัว อาทิ ค่าโทรศัพท์ , ค่าซักรีด , ค่าเครื่องดื่มและอาหารนอกเหนือจากที่ระบุในรายการ
 • ค่าอาหารและเครื่องดื่มที่สั่งพิเศษในร้านอาหาร นอกเหนือจากที่บริษัทฯจัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณีพิเศษ
 • ค่าทิปพนักงานขับรถในยุโรป โดยเฉลี่ย 2 ยูโร / ท่าน / วัน

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • ช่วงปกติ : กรุณาจองทัวร์ล่วงหน้าอย่างน้อย 45 วัน ก่อนการเดินทาง พร้อมชำระมัดจำ 25,000 บาท
 • กรณีเดินทางช่วงเทศกาลสงกรานต์ คือ ในเดือนเมษายน ชำระค่ามัดจำ 50% ของราคาทัวร์
 • ส่วนที่เหลือชำระทันทีก่อนการเดินทางไม่น้อยกว่า 20 วัน มิฉะนั้นถือว่าท่านยกเลิกการเดินทางโดยอัตโนมัติ

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วัน ทำการหรือก่อนหน้านั้น
 • หากยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวันหยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางในกรณีที่มีผู้เดินทาง ต่ำกว่า 15 ท่าน โดยที่จะแจ้งให้ผู้เดินทางทราบล่วงหน้าก่อน 15 วัน และยินดีที่จะจัดหาคณะทัวร์อื่นทดแทนให้หากท่านต้องการ บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการท่องเที่ยว กรณีที่เกิดเหตุจำเป็นสุดวิสัย อาทิ การล่าช้าของสายการบิน,การนัดหยุดงาน,ภัยธรรมชาติ,การก่อจราจล,อุบัติเหตุ ฯลฯ ทั้งนี้จะคำนึงถึงผลประโยชน์และจะรักษาผลประโยชน์ของท่านไว้ให้ได้มากที่สุด เนื่องจากการท่องเที่ยวนี้เป็นการชำระแบบเหมาจ่ายกับบริษัทตัวแทนในต่าง ประเทศ ท่านไม่สามารถที่จะเรียกร้องเงินคืน ในกรณีที่ท่านปฏิเสธหรือสละสิทธิ์ในการใช้บริการนั้นที่ทางทัวร์จัดให้ ยกเว้นจะตกลงกันเป็นกรณี บริษัทฯจะไม่รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น หากท่านถูกปฏิเสธการเข้าเมือง อันเนื่องจากการกระทำที่ส่อไปในทางผิดกฎหมายหรือการหลบหนีเข้าเมือง ฯลฯ และจะไม่คืนเงินค่าทัวร์ที่ท่านชำระมาแล้ว
 • เงื่อนไขราคา
 • ตั๋วกรุ๊ปชั้น Economy Class ต้องเดินทางไปกลับพร้อมกรุ๊ปเท่านั้น ท่านสามารถสะสมไมล์กับเครือ Star Alliance
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 85 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • เด็กอายุ 2-11 ปี พักรวมกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน ไม่มีเตียง คิดอัตราค่าทัวร์ 75 % จากราคาค่าทัวร์ของผู้ใหญ่
 • ในกรณีที่ท่านเดินทางคนเดียว ท่านต้องจ่ายค่าห้องพักเดี่ยว (Single Supplement) ราคา12,900 ต่อท่าน (**ในสาธารณรัฐแอฟริกาใต้ ไม่มีห้องพักแบบ 3 เตียงให้บริการ**)
 • Tax-Insurance-Fuel Charge ที่เรียกเก็บเพิ่มโดยสายการบิน ทางบริษัทฯ คิดอัตรา ณ วันที่ 1 กรกฎาคม 2549 หากทางสายการบินมีการเรียกเก็บเพิ่มจากวันดังกล่าว ทางบริษัทขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บจากท่านตามความเป็นจริง

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • หนังสือเดินทางต้องมีอายุมากกว่า 6 เดือน

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *