.


ทัวร์ภูเก็ต พีพี พังงา 5วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

7,000 7,000


เยือนสวรรค์แห่งท้องทะเล....เมืองไข่มุกอันดามัน ทัวร์ชมเมือง ดำน้ำหมู่เกาะพีพีเต็มวัน เกาะไข่นอก ล่องเรืออ่าวพังงา เกาะปันหยี โดยรถโค้ชปรับอากาศ 5 วัน 4 คืน พิเศษพักโรงแรมสุดหรูระดับ 4 ดาว เซาท์ซีกะรน

 

รายการเดินทาง

วันแรกของการเดินทาง กรุงเทพฯ – ภูเก็ต

17.00 น. พร้อมกัน ณ จุดนัดหมาย เจ้าหน้าที่คอยต้อนรับและอำนวยความสะดวก พร้อมออกเดินทาง

หลังจากนั้นแวะรับประทานข้าวต้มรอบดึก (มื้อที่ 1 ) ออกเดินทางมุ่งหน้าสู่ จ.ภูเก็ต

วันที่สองของการเดินทาง ซิตี้ทัวร์เมืองภูเก็ต–แหลมพรหมเทพ

เช้า อรุณสวัสดิ์ยามเช้า ณ จ.ภูเก็ต.......บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของโรงแรม (มื้อที่ 2 )

จากนั้นนั่งรถชมทัศนียภาพเกาะภูเก็ต แวะชมวัดพระผุด(พระทอง),ผ่านชมเมืองเก่าภูเก็ต ตึกชิโนโปรตุเกส อนุสาวรีย์ท้าวเทพกษัตรีและท้าวศรีสุนทร ชมสวนสาธารณเขารังเป็นจุดชมวิวรอบตัวเมืองภูเก็ต

นมัสการหลวงพ่อแช่มวัดฉลองซึ่งเป็นที่เคารพสักการะของชาวภูเก็ตเป็นอย่างมาก

เที่ยง บริการอาหารกลางวัน ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 3)

บ่าย หลังอาหารแวะชมร้านมุกและโรงงานผลิต จำหน่ายเม็ดมะม่วงหิมพานต์

จากนั้นนำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พัก

17.00 น. เดินทางถึงแหลมพรหมเทพ ซึ่งเป็นจุดชมวิวที่ชมพระอาทิตย์ตกได้สวยที่สุดในประเทศไทย

18.30 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 4)

ค่ำ นำท่านเดินทางสู่ที่พัก อิสระพักผ่อนหรือท่องราตรีเมืองภูเก็ตได้ตามอัธยาศัย

วันที่สามของการเดินทาง ดำน้ำชมปะการังหมู่เกาะพีพี–เกาะไข่นอก

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 5)จากนั้นออกเดินทางสู่ท่าเรือ

09.00 น. ออกเดินทางโดยเรือเร็ว มุ่งหน้าสู่เกาะพีพีสวรรค์ของนักท่องเที่ยว ที่ชื่นชอบการเล่นน้ำทะเลดำผิวน้ำ ชมปะการังน้ำตื้น ชมอ่าวมาหยาสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์ ชื่อดังก้องโลก "เดอะบีช" เดินทางต่อไปเล่นน้ำ ดำผิวน้ำ ที่อ่าวโละซามะ อ่าวที่ยังอุดมไปด้วยปะการังและสัตว์ทะเลนานาชนิดใช้เวลาประมาณ 30 นาที

11.30 น. แวะอ่าวปิเละ เล่นน้ำดำผิวน้ำ สถานที่ที่ได้รับการขนานนามว่า "สระว่ายน้ำกลางทะเล" ใช้เวลา ประมาณ 30 นาที ผ่านถ้ำไวกิ้ง ถ้ำกลางทะเล สถานที่ที่เคยถูกค้นพบโดยนักเดินเรือ โบราณและเขียนรูปวาดโบราณ โดยCaptain Cook ผู้โด่งดัง.....แวะหาดลิง ชมลิงที่อาศัยอยู่บนเกาะ จำนวนมากเล่นกับนักท่องเที่ยว หาอาหารบนชายหาด

12.30 น. รับประทานอาหารกลางวัน บนเกาะพีพีดอน ให้บริการเป็นแบบจัดโต๊ะ (มื้อที่ 6) ดำผิวน้ำที่หินกลาง แนวปะการังที่นับว่าสวยที่สุดอีกแห่งหนึ่งของทะเลอันดามัน ชมปลาหลากชนิดใช้เวลาประมาณ 30-45 นาที

15.00 น. เดินทางถึงเกาะไข่นอกเล่นน้ำชายหาดสวยงามทรายละเอียดขาวรอบเกาะ ดำน้ำชมปลาเสือ ปะการังเขากวางและปะการังหินซ้อน.....จากนั้นเดินทางกลับสู่ท่าเรือ

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านอาหาร (มื้อที่ 7)

ค่ำ นำท่านเดินทางกลับเข้าสู่ที่พัก

วันที่สี่ของการเดินทาง ภูเก็ต–วัดสุวรรณคูหา–ล่องเรืออ่าวพังงา–เกาะปันหยี

เช้า บริการอาหารเช้า ณ ห้องอาหารของรีสอร์ท (มื้อที่ 8) จากนั้นออกเดินทางสู่ จ.พังงาโดยรถโค้ช ชมทัศนียภาพของจังหวัดภูเก็ตและพังงาสองข้างทางระหว่างการเดินทาง

10.00 น. เที่ยวชมวัดสุวรรณคูหา นมัสการพระพุทธรูปนอนภายในถ้ำ ให้อาหารลิงแสนรู้ ที่จะลงมาทักทายและรับอาหารจากนักท่องเที่ยว

10.30 น. เดินทางถึงท่าเรือ ลงเรือหางยาวขนาดใหญ่ ล่องตามสายน้ำ สัมผัสธรรมชาติอย่างใกล้ชิด ท่ามกลางป่าโกงกางชมวิถีชีวิตของเหล่าสัตว์น้ำ แวะชมเขาพิงกัน สถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์เรื่องJames Bond 007 ชมความแปลกประหลาดของ เขาตะปู ล่องเรือผ่านถ้ำลอด และตื่นตาตื่นใจกับบรรดาหน้าผา และหุบเขา หรือ เกาะที่มีรูปร่างแปลก ๆ แตกต่างกันออกไป ตามจินตนาการ

12.00 น. รับประทานอาหารกลางวันที่เกาะปันหยี (มื้อที่ 9) หมู่ บ้านกลางน้ำ ชุมชนชาวประมงพื้นบ้าน หลังอาหารเดินเล่นเลือกซื้อของฝากพื้นเมืองบนเกาะปันหยี จากนั้นเดินทางกลับฝั่ง ออกเดินทางมุ่งสู่ อ.ไชยา จ.สุราษฎร์ธานี

18.00 น. บริการอาหารเย็น ณ ร้านพลับพลาซีฟู้ด (มื้อที่ 10) จากนั้นออกเดินทางกลับ

วันที่ห้าของการเดินทาง ภูเก็ต – กรุงเทพ

05.00 น. เดินทางถึงกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ พร้อมความประทับใจ อันมิอาจลืมเลือน

อัตราค่าบริการ ทัวร์ภูเก็ต พีพี พังงา 5วัน โดยรถโค้ชปรับอากาศ

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 18-22พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 7,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 7,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 5,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 5,100
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 9-13ธ.ค. , 13-17ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 6,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 6,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 5,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 5,100
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 1,800
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
-
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าโรงแรมที่พัก ตามที่ระบุในรายการ (พักห้องละ 2 ท่าน) หากท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว ชำระเพิ่มตามรายการ
 • ค่ารถนำเที่ยวตามรายการ
 • ค่าอาหารทุกมื้อตามที่ระบุในรายการ
 • ค่าเครื่องดื่มตลอดการเดินทาง
 • ค่ามัคคุเทศก์และทีมงาน อำนวยความสะดวกตลอดการเดินทางจากทางบริษัทฯ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวอื่นๆ อาทิ อาหารและเครื่องดื่มที่ผู้เดินทางสั่งรับประทานเอง, มินิบาร์ในห้องพัก, ค่าโทรศัพท์ ฯลฯ
 • ค่าใช้จ่ายที่มีการเปลี่ยนแปลงการเดินทางที่เกิดจากผู้เดินทางเอง
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มจากผู้ที่มาร่วมคณะทัวร์ในระหว่างการเดินทาง (ซึ่งไม่ได้อยู่ในรายชื่อผู้เดินทางแต่แรก และไม่ได้จ่ายค่าบริการให้กับทางบริษัท) เช่น ค่าเข้าชมสถานที่ ค่าอาหารและเครื่องดื่ม ค่ายานพาหนะ เป็นต้น
 • ค่าใช้จ่ายเพิ่มในการอัพเกรดห้องคู่เป็นห้องเดี่ยว สำหรับผู้เดินทางที่จ่ายค่าบริการที่พักโรงแรมห้องคู่ตั้งแต่แรก
 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% และ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 3,000 บาท เมื่อท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอกสารเดินทางที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือรับผ่านทาง email หรือโทรสารเท่านั้น
 • หากต้องการให้จัดส่งเอกสาร เสียค่าบริการเพิ่มครั้งละ 150 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมปริมณฑล) เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกการเดินทางก่อนเดินทาง 30 วัน คืนค่าทัวร์ทั้งหมด (ยกเว้นเงินมัดจำ)
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 15-30 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนค่ามัดจำทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 7-14 วัน ก่อนการเดินทางบริษัทฯขอสงวนสิทธิ์คิดค่าใช้จ่าย 80 เปอร์เซนต์ของราคาทัวร์ในทุกกรณี
 • ยกเลิกการเดินทางภายใน 1-6 วัน ก่อนการเดินทาง บริษัทฯขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินค่าทัวร์ทั้งหมดในทุกกรณี

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *