.


ทัวร์สุโขทัย แพร่ ตามรอย 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

16,000 16,000


เชิญท่านเดินทางสู่นครแห่งอรุณรุ่ง หรือสุโขทัย วัฒนธรรมแรกเริ่มอันน่าภาคภูมิใจของชาวไทย โดยตลอดการเดินทางท่านจะประทับใจไปกับโบราณสถาน อิ่มบุญไปกับการสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมืองในแบบฉบับของอาจารย์ ที่ท่านไม่เหมือนใคร พร้อมสัมผัสชีวิตชาวบ้านแบบดั้งเดิม ซึมซับวิถีการดำเนินชีวิตแบบพอเพียงตามแบบฉบับพ่อหลวงของเรา รวมถึงพักผ่อนสะดวกสบายในที่พักหรูหรา รายล้อมด้วยทัศนียภาพที่สวยงามและเป็นธรรมชาติ

 

รายการเดินทาง

วันที่หนึ่ง กรุงเทพฯ - สุโขทัย-ศาลพระแม่ย่า- อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย

05.30 น. พร้อมกันที่ สนามบินสุวรรณภูมิ ชั้น 4 ประตู 3 เคาน์เตอร์ F สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส อย่าลืมพกพาบัตรประชาชนโชว์ความสวยหล่อไปด้วย

06.40 น. เหินฟ้าสู่เมืองหลวงเก่า สุโขทัย โดย สายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 211 ดูแลและต้อนรับคุณด้วยสจ๊วตหนุ่มหล่อ แอร์โอสเตสสาวสวย และนักบินชั่วโมงบินสูง ให้คุณเอนหลังพักกายแบบสบายใจไร้กังวล

08.05 น. ถึงสนามบินสุโขทัย โดยสวัสดิภาพ นำท่านเช็คอินเข้าสู่ที่พักแบบบูติครีสอร์ทหรู ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ เพื่อเก็บสัมภาระ และยืดเส้นสายสักเล็กน้อยพร้อมเดินทาง

09.00 น. ชวนกันไปสักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่เมือง เพื่อเอาฤกษ์เอาชัย เป็นสิริมงคลแก่คุณ และครอบครัว ณ ศาลพระแม่ย่า ซึ่งมีความเชื่อว่าถ้าได้มาสักการะพระแม่ย่า จะช่วยปัดเป่าเรื่องที่ทุกข์กาย ทุกข์ใจได้ อีกทั้งยังเป็นที่ประดิษฐานพระพุทธรูปสมัยสุโขทัย (จำลอง) ขนาดเล็กกว่าองค์จริงที่มีพุทธลักษณะงดงามเรียกกันว่า “9 พระพุทธสุดแผ่นดิน” ซึ่งประกอบด้วย พระพุทธรูปปางลีลา , พระพุทธสิหิงค์ ,พระสุโขทัยไตรมิตร ,พระศรีศากยมุนี ,พระพุทธชินสีห์ ,หลวงพ่อร่วง ,พระพุทธไสยาสน์ , พระศาสดา และพระร่วงโรจนฤทธิ์ สบายอกสบายใจพร้อมเดินทางต่อไปยังเมืองมรดกโลก อุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัย ชมเค้าโครงความงดงามและความสมบูรณ์ของอาณาจักรสุโขทัย ตั้งแต่สมัยอดีตจนถึงปัจจุบัน เพื่อพิสูจน์ว่าเหตุใดองค์การ UNESCO ได้ประกาศให้เมืองสุโขทัยเป็น “เมืองมรดกโลก” ภายในอุทยานประกอบไปด้วยวัดและโบราณสถานที่สำคัญมากมาย อาทิ วัดมหาธาตุ อนุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหง อ.คฑาจะมาเล่าเรื่องราวต่างๆแบบที่เข้าใจได้ง่ายให้ทุกคนได้ฟังกัน แล้วคุณจะรู้ว่า ประวัติศาสตร์ไม่ยากอย่างที่คิด ที่สำคัญสำหรับสาวๆ มีความเชื่อว่า หากผู้หญิงมาขอเนื้อคู่ ณ วัดศรีสวาย จะได้เจอเนื้อคู่

กลางวัน มาถึงเมืองมรดกโลก ต้องลิ้มลองอาหารกลางวันแบบพื้นเมือง ณ สวนอาหารสินวนา รีสอร์ท เมนูรสเลิศที่ต้องลอง :ปลาเนื้ออ่อนทอดกระเทียม, แกงเลียงปลาย่าง, ลาบเนื้อปลากรายทอด, ฉู่ฉี่ปลาเค้า

บ่าย ชมอุทยานประวัติศาสตร์สุโขทัยกันต่อในภาคบ่าย วัดสระศรี: วัดแห่งนี้ได้ชื่อว่าเป็นจุดที่มีทัศนียภาพที่สวยงาม วัดศรีชุม : มีเรื่องเล่าสืบต่อกันว่า “พระประธานในวิหาร พูดได้” พร้อมร่วมสวดมนต์ในรูปแบบของอาจารย์คฑา (บทสวดมนต์ 30 ทัศ) นั่งสมาธิ เพื่อระลึกถึงบุญคุณแผ่นดิน เป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว และร่วมปล่อยโคม เพื่อลอยทุกข์โศก เคราะห์กรรม ให้ออกไปจากชีวิต ตัวเบากันแล้วก็แวะเลือกซื้อของฝาก ของที่ระลึกของจังหวัดสุโขทัย อาทิ ไม้แกะสลัก เครื่องปั้นดินเผาสังคโลก ถั่วทอด ขนมเกลียว เป็นต้น

เย็น อิ่มบุญกันมาทั้งวัน เตรียมอิ่มท้องกับอาหารค่ำเลิศรส ณ สวนอาหารน้ำค้าง ชิมเมนูเด็ด ได้แก่ ไก่อบน้ำค้าง ปลาทับทิมผัดพริกแพงแกง และเพลิดเพลินกับการแสดงพื้นบ้านแบบล้านนา กลับสู่โรงแรมที่พัก เพื่อพักผ่อนเต็มที่พร้อมรับวันใหม่

วันที่สอง สุโขทัย - แพร่ - วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี - วัดพระธาตุช่อแฮ - วัดหลวง - วัดจอมสวรรค์ - บ้านทุ้งโฮ้ง - สุโขทัย

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม

08.00 น. ออกเดินทางสู่ จังหวัดแพร่แห่ระเบิด นครแห่งวรรณกรรมอมตะลิลิตพระลอ (ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง) แวะชมพิพิธภัณฑ์ผ้าทองคำ อำเภอศรีสัชนาลัย แหล่งรวมผ้าทอพื้นเมืองโบราณ และสามารถเลือกซื้อผ้าพื้นเมืองติดมือกลับบ้านได้ด้วย

10.00 น. แวะกราบนมัสการ วัดพระธาตุสุโทนมงคลคีรี ณ อำเภอเด่นชัย ชมศาลาพิพิธภัณฑ์สร้างด้วยไม้สักทองทั้งหลัง และยังมีงานจำลองศิลปะภาคเหนือและโบราณวัตถุที่หาชมได้ยากในยุคปัจจุบัน จากนั้นร่วมสวดมนต์ในรูปแบบของอาจารย์คฑา (บทสวดมนต์ 30 ทัศ) นั่งสมาธิเพื่อระลึกถึงบุญคุณแผ่นดิน เป็นสิริมงคลแก่ตัวท่านและครอบครัว

กลางวัน ลองชิมอาหารเมืองเหนือ ณ ร้านอาหารบ้านฝ้าย ชิมเมนูขึ้นชื่ออาทิ ปลาทับทิมเฟื่องฟู, แกงแคไก่, ลาบหมู, สลัดบ้านฝ้าย

บ่าย เดินทางสู่ วัดพระธาตุช่อแฮ นมัสการพระเกศาธาตุ และพระบรมสารีริกธาตุส่วนข้อศอกซ้ายของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า ซึ่งถือเป็นพระธาตุประจำปีเกิดของผู้ที่เกิดปีขาลหรือปีเสืออีกด้วย อ.คฑานำคณะร่วมเวียนเทียนรอบองค์พระธาตุเพื่อเป็นสิริมงคล จากนั้นนำท่านนมัสการ วัดหลวง วัดเก่าแก่คู่บ้านคู่เมืองของจังหวัดแพร่ ชมพิพิธภัณฑ์เมืองแพร่ เป็นสถานที่รวบรวมพระพุทธรูปเก่าแก่หลายองค์ที่มีอายุเกือบ 500 ปีจากนั้นเดินทางสู่ วัดจอมสวรรค์ เป็นวัดไทยใหญ่ สร้างแบบสถาปัตยกรรมพม่า อารามเป็นไม้สัก ใช้เป็นทั้งโบสถ์ วิหาร และกุฏิ มีโบราณวัตถุภายในวัด ได้แก่ หลวงพ่อสาน เป็นพระพุทธรูปที่สร้างโดยใช้ไม้ไผ่สานเป็นองค์ลงรัก ปิดทอง พระพุทธรูปงาช้าง คัมภีร์งาช้าง หรือคัมภีร์ปาติโมกข์ โดยนำงาช้างมาบดแล้วอัดเป็นแผ่นบางๆ จากนั้นแวะ บ้านทุ่งโฮ้ง หรือ บ้านตั้งโฮ้ง ชมกรรมวิธีการผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ้าม่อฮ่อมดั้งเดิมจากธรรมชาติแล้ว เดินทางกลับสู่โรงแรมที่พัก ณ โรงแรมสุโขทัย เฮอริเทจ รีสอร์ทจังหวัดสุโขทัย

เย็น รับประทานอาหารเย็น ณ ห้องอาหารภายในโรงแรม อิ่มบุญ นอนหลับฝันดีกันถ้วนหน้า

วันที่สาม โครงการเกษตรอินทรีย์ - กรุงเทพ

เช้า รับประทานอาหารเช้า ณ ห้องอาหาร ภายในโรงแรมที่พัก

09.00 น. นำท่านย้อนวิถีชีวิตสู่ธรรมชาติกับ โครงการเกษตรอินทรีย์ ซึ่งเป็นโครงการของสนามบินสุโขทัยร่วมกิจกรรมต่างๆ อาทิ เช่น เก็บไข่เป็ดสดๆ จากเล้าและนำมาดองเป็นไข่เค็ม ทำนา ขี่ควาย ฝัดข้าว สีข้าวด้วยวิธีโบราณ ปลูกพืชผักสวนครัวในแบบ Organic คือปลูกพืชผักโดยไม่ใช้สารเคมี ซึ่งกิจกรรมเหล่านี้ทำให้ท่านเป็นส่วนหนึ่งกับธรรมชาติ ถ้าใครได้สัมผัสจะหลงไหลในวิถีชีวิตแบบดั้งเดิมจนไม่อยากจะกลับเมืองกรุงกัน เลย

กลางวัน รับประทานอาหารกลางวัน ณ โครงการเกษตรอินทรีย์ (ซึ่งอาหารที่รับประทานเป็นผลิตผลสดๆ ในโครงการ ล้วนแต่เป็นอาหารที่มีประโยชน์และปลอดสารพิษ)

บ่าย เดินทางกลับที่พัก / อิสระพักผ่อนตามอัธยาศัย

16.00 น. เช็กเอ้าท์ เก็บสัมภาระ เพื่อเดินทางสู่สนามบิน เก็บทุกอย่างไว้ในความทรงจำว่า เราได้มาเยือนเมืองมรดกโลกแล้ว

17.15 น. ออกเดินทางจากสุโขทัยโดยสายการบินบางกอก แอร์เวย์ส เที่ยวบินที่ PG 214

18.40 น. กลับถึงกรุงเทพฯ โดยสวัสดิภาพ

อัตราค่าบริการ ทัวร์สุโขทัย แพร่ ตามรอย 9 พระพุทธสุดแผ่นดิน 3 วัน บินบางกอกแอร์เวย์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 12-14พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 16,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 16,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 15,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 14,000
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 17-19ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 15,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 15,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 15,500
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 14,000
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 2,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
**ราคาดังกล่าวรวมภาษีสนามบิน ค่าประกันภัยสายการบินและค่าธรรมเนียมน้ำมัน **
 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินไป-กลับ โดยสายการบิน BANGKOK AIRWAYS(PG)
 • ค่าที่พัก 2 คืน (2 ท่านต่อห้อง) ตามรายการ พร้อมอาหารเช้า
 • ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ พาหนะรับส่ง และมัคคุเทศก์ภาษาไทยตลอดรายการที่ระบุ
 • ค่ากิจกรรมต่างๆตามรายการ
 • ค่าอาหารกลางวัน 3 มื้อ และอาหารเย็น 2 มื้อ
 • ค่าประกันอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ค่าเครื่องดื่มที่สั่งเพิ่มเติมจากรายการที่กำหนด
 • ค่าทิปสำหรับมัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ และพนักงานส่งกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าใช้จ่ายส่วนตัวที่ไม่ได้ระบุในรายการข้างต้น อาทิ ค่ามินิบาร์ภายในห้อง ค่าซักรีด เป็นต้น
 • ค่าน้ำหนักของกระเป๋าเดินทาง ในกรณีที่เกินกว่าสายการบินกำหนด 20 กิโลกรัม
 • ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% หัก ณ ที่จ่าย 3%

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาชำระเงินมัดจำ 10,000 บาท เมื่อท่านยืนยันการสำรองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินส่วนที่เหลือก่อนเดินทางล่วงหน้าอย่างน้อย 14 วัน
 • ราคานี้ลูกค้าต้องมารับเอกสารเดินทางที่ศูนย์บริการลูกค้า หรือรับผ่านทาง email หรือโทรสารเท่านั้น
 • หากต้องการให้จัดส่งเอกสาร เสียค่าบริการเพิ่มครั้งละ 150 บาท เฉพาะในเขตกรุงเทพฯ (ไม่รวมปริมณฑล) เท่านั้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 15 - 30 วัน ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนเงินมัดจำทั้งหมด
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 8 - 14 วัน เก็บค่าใช้จ่าย 50% ของราคาทัวร์
 • ยกเลิกก่อนการเดินทาง 1 - 7 วัน เก็บค่าใช้จ่ายทั้งหมด 100 % ของราคาทัวร์

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายใดๆ ในกรณีที่เกิดเหตุสุดวิสัย เช่น อุบัติเหตุ, ภัยธรรมชาติ, การนัดหยุดงาน, การจลาจล หรือสิ่งของสูญหายตามสถานที่ต่าง ๆ ที่เกิดเหนืออำนาจควบคุมของบริษัทฯ
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากผู้ที่เกี่ยวข้อง เช่น โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม และสถานการณ์ต่างๆ ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

  -

ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง

เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้

 

1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )

1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป

2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้

หากยังไม่ได้มีการ

ออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว

การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่าย

ในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

 

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น

 
  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *