.


ทัวร์ไต้หวัน งานพืชสวนโลก 4 วัน บินอีว่าแอร์

Total Price $

Aduit/ผู้ใหญ

Child/เด็ก

22,000 21,000


เชิญเที่ยวงาน The 2015 Taipei International Flora Expo งานเอ็กซ์โปพืชสวนโลก 4 วัน 3 คืน เชิญสัมผัสดินแดนดอกเหมย เกาะแห่งอาหารเลิศรส และมนต์เสน่ห์ที่คุณคาดไม่ถึง ตื่นตาตื่นใจกับโบราณวัตถุในพิพิธภัณฑ์กู้กง และชมวิวกรุงไทเปบนตึกที่สูงที่สุดในโลก 101

 

รายการเดินทาง

วันแรก กรุงเทพฯ – เถาหยวน – ตลาดซื่อหลิน - เป่ยโถว

10.00น. พร้อมกันตามเวลานัดพบ ณ สนามบินสุวรรณภูมิ อาคารขาออกประตู 8 เคาน์เตอร์ สายการบินอีวีเอ แอร์ เพื่อผ่านพิธีการสนามบินขาออก โดยเจ้าหน้าที่ของบริษัทฯ จะคอยอำนวยความสะดวกให้แก่ท่าน

12.40น. โดยเที่ยวบินที่ BR062ออกเดินทางสู่ประเทศสาธารณรัฐไต้หวัน

17.10น. ถึงสนามบินนานาฃาติเถาหยวน หลังผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากร เดินทางเข้าสู่ภัตตาคาร

ค่ำ อาหารค่ำ ณ City Suites Restaurant (Hai Pa Wang)เช่น หอยเชลล์นึ่งซีอิ้ว พระกระโดดกำแพง ฯลฯ

นำท่านช้อปปิ้งตลาดซื่อหลินตามอัธยาศัย จนสมควรแก่เวลา

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่เขตเมืองเป่ยโถว แหล่งน้ำแร่กำมะถัน ที่อุดมสมบูรณ์ ให้ท่านสัมผัสการอาบน้ำแร่ที่เป็นประโยชน์ต่อร่างกายในทางการแพทย์เชื่อว่า จะช่วยรักษาโรคเกี่ยวกับข้อต่อและผิวหนังได้ ที่สำคัญที่สุดคือ ช่วยผ่อนคลายความเครียดต่างๆ นั่นเอง ณ บริเวณบ่อน้ำแร่ขนาดใหญ่ (แยกชาย หญิง) ภายในชั้นล่างของโรงแรม (มีชุดคลุมอาบน้ำสไตล์ญี่ปุ่นให้เปลี่ยน)

พักที่โรงแรม Atami Hotelหรือเทียบเท่า

วัน ที่สอง ไทเป - พิพิธภัณฑ์บ่อแร่น้ำพุร้อน - พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติกู้กง – ร้านชาเขียว - อนุสรณ์สถานวีรชนจงเลียฉือ - วัดหลงซันซื่อ - อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค - ชมงาน The 2015 Taipei Int’l Flora Expo

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม เดินเล่นบริเวณหน้าโรงแรม ซึ่งจะมีลำธารน้ำแร่ไหลผ่าน ท่านจะได้รับความสดชื่นและจะรู้สึกได้ถึงกลิ่นกำมะถัน จากนั้นนำท่านชมพิพิธภัณฑ์บ่อแร่น้ำพุร้อน ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่สมัยญี่ปุ่นมาปกครองที่ไต้หวัน

นำท่านชม พิพิธภัณฑ์สถานแห่งชาติ กู้กง ชมโบราณวัตถุและสมบัติล้ำค่าของประเทศจีน กว่า 620,000ชิ้น ซึ่งมีประวัติยาวนานกว่า 5,000ปี ไม่ว่าจะเป็นภาพวาด เครื่องปั้นดินเผา เครื่องทองแดงสำริดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีห้องจัดแสดงหยกที่ล้ำค่าและได้รับการยกย่องติดอันดับหนึ่งใน สี่ของโลก ประธานาธิบดีเจียงไคเชคได้นำมาจากประเทศจีน โดยโบราณวัตถุเหล่านี้มีมากจนต้องผลัดเปลี่ยนให้ชมทุกๆ 3เดือน แต่วัตถุโบราณชิ้นเอกที่มีชื่อเสียง เช่น เรือแกะสลักจากลูกวอลนัท หยกผักกาดขาว หยกสีน้ำตาล เหมือนหมูสามชั้นจะมีให้ชมตลอดปี และประวัติศาสตร์จีนตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงยุคปัจจุบัน

นำท่านแวะร้านชาเขียว ชาเขียวประกอบด้วยสารอาหารธรรมชาติจำนวนมากมีสารโพลีฟีนอลที่มีฤทธิ์ในการ เป็นสารแอนตี้ออกซิเดนท์อย่างแรงและมีฤทธิ์ในการป้องกันมะเร็งด้วย ชาเขียวสามารถส่งเสริมการรักษาเคมีบำบัดได้ด้วย นอกจากนี้ชาเขียวยังมีผลดีต่อโรคหัวใจและช่วยลดระดับไขมันในเส้นเลือด มีการนำชาเขียวมาใช้ในการป้องกันและรักษาโรคหลายอย่างได้แก่ป้องกันและลด ความเสี่ยงในการเป็นโรคมะเร็งไขมันคอเลสเตอรอสและไตรกลีเซอไรด์ความดันโลหิต และชมอนุสรณ์สถานวีรชนจงเลียฉือ สร้างขึ้นเพื่อระลึกถึงวีรชนของจีน จำนวน 330,000 คน ที่สังเวยชีวิตในช่วงสงครามจีน-ญี่ปุ่น และสงครามกลางเมืองของประเทศจีน มีการจัดพิธีสักการะ โดยทหารจะแต่งเครื่องแบบและเดินสับเปลี่ยนเวรยามทุกชั่วโมง เริ่มตั้งแต่เวลาตั้งแต่ 9.00 น. เป็นภาพที่ดึงดูดนักท่องเที่ยวจำนวนมากให้มาถ่ายรูปเป็นที่ระลึก ตลาดซื่อหลิน พิพิธภัณฑ์กู้กง จงเลียฉือ วัดหลงซันซื่อ อนุสรณ์เจียงไคเชค

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Cha for Tea (อาหารปรุงจากใบชาเพื่อสุขภาพ) เช่น ซี่โครงหมูอบใบชา ไก๋ตุ๋นโสมชาเขียวปลานึ่งชา ฯลฯ

บ่าย จากนั้นเดินทางสู่วัดหลงซันซื่อ (Longshan Temple) ตั้ง อยู่ในเขตว่านหัว เดิมเรียกว่าเขต “หมงเจี่ย” เป็นพื้นที่บุกเบิกแห่งแรกของเมืองไทเป เป็นวัดเก่าแก่ที่มีชื่อเสียงและศักดิ์สิทธิ์มาก ผู้คนนิยมมากราบไหว้ กันเป็นประจำพร้อมทั้งมีการก่อสร้างด้วยสถาปัตยกรรมอันงดงาม

นำท่านเดินทางสู่อนุสรณ์สถานเจียงไคเชค(CKS Memorial Hall)เปิดเมื่อวันที่ 5 เมษายน ค.ศ. 1980

หลังจากที่ท่านเจียงไคเชคเสียชีวิตไป 5 ปี ชมชีวประวัติและรูปภาพประวัติศาสตร์สำคัญที่หาดูได้ยากชมรูปหล่อบรอนซ์ของ ท่านซึ่งตั้งอยู่ในห้องโถงใหญ่ชั้นบนห้องแสดงนิทรรศการและข้าวของเครื่องใช้ ของอดีตผู้นำ ตัวอาคารเป็นหินอ่อนทั้งหลัง มีลักษณะการก่อสร้างคล้ายวิหารเทียนถันที่ปักกิ่งงดงามตระการตา เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่มีชื่อเสียงมากของเมืองไทเป ด้านข้างของหออนุสรณ์ เป็นหอแสดงดนตรีและโรงละครแห่งชาติขนาดใหญ่ สร้างด้วยสถาปัตยกรรมแบบจีน

นำท่านเที่ยวชมงาน The 2015 TaipeiInternational Flora Expoงานพืชสวนโลกที่จัดขึ้นโดยภาครัฐ แบ่งเป็น 4 โซน แต่ละโซนจะเป็นอาคารต่างๆ เช่น FineArts ParkArea : Pavilion of Aroma of Flowers, Expo Hall, Global Garden Area โดยมี 36 ประเทศ 57 เมือง และ73 องค์กรต่างๆ ทั่วโลกซึ่งรวมทั้งประเทศไทย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคารต้าเกอปี้บุฟเฟต์มองโกลเลีย พักที่โรงแรม Fortune Hotelหรือเทียบเท่า

วันที่สาม ไทเป – จิ่วเฟิ่น - ชายทะเลเหย่หลิ่ว – ร้านเครื่องสำอางค์ - ตั้นสุ่ย – ซีเหมินติง

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางขึ้นสู่ทางภาคเหนือสู่อำเภอจิ่วเฟิ่น ชมถนนสายเก่าแก่ของหมู่บ้าน ใน อดีตเคยเป็นแหล่งเหมืองแร่ทองคำที่เก่าแก่ มีทิวทัศน์ชายฝั่งทะเลที่งดงาม ถนนสายนี้เต็มไปด้วยสิ่งที่สะดุดตา ทางเดินแคบๆ ที่ปูด้วยพื้นหินในอดีตที่ยังคงอนุรักษ์เอาไว้จนถึงปัจจุบัน และร้านค้าที่จำหน่ายสินค้าที่เป็นเอกลักษณ์ของท้องถิ่น

นำท่านเดินทางสู่ ชายทะเลเหย่หลิ่ว (Yehliu Park)ชมโขด หินชะง่อนทรายรูปร่างต่างๆ เกิดจากการกัดกร่อนของน้ำทะเลและลมทะเล การเคลื่อนตัวของเปลือกโลกที่เกิดเป็นรูปร่างต่างๆ ตามธรรมชาติ เช่น พระเศียรราชินี (Queens head)ช้างเล่นน้ำ รองเท้านางฟ้า ดอกเห็ด เต้าหู้ หินรูปเทียน

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร ไฮ่หลงจู (อาหารซีฟู๊ด เช่น ปลาหิมะนึ่งซีอิ้ว ปูม้าอบ ซาซิมิ ฯลฯ)

บ่าย นำท่านช้อปปิ้ง ร้านเครื่องสำอางค์ (Beauty Forever)ที่ขึ้นชื่อของไต้หวัน

จากนั้นนำท่านเดินทางสู่ตั้นสุ่ย เมืองชายทะเลที่ใกล้ตัวเมืองไทเป ชมวิวทัศน์ที่สวยงามยามพระอาทิตย์ กำลังจะลับขอบฟ้า และสัมผัสกับชีวิตชาวบ้านท้องถิ่นที่ทำมาหากินกับนักท่องเที่ยวโดยการ จำหน่ายอาหารโบราณที่สืบทอดจากบรรพบุรุษ เช่น ลูกชิ้นปลา ไข่เหล็ก ถั่วที่มีกรรมวิธีทำเป็นรสชาติต่างๆ

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร จิงเยี่ยน (อาหารพื้นเมืองสไตล์ไต้หวัน) เช่น ไก่อบเกลือ กุ้งอบวุ้นเส้น ฯลฯ

จากนั้นอิสระช้อปปิ้งเสื้อผ้าวัยรุ่นตลุย ย่านซึเหมินติง

พักที่โรงแรม Fortune Hotelหรือเทียบเท่า

วัน ที่สี่ ไทเป – The Discovery Center of Taipei – ตึกไทเป 101 - ร้านขนมพายสับปะรด – ตึกเคมอลล์ - ช้อปปิ้งที่สถานนีรถไฟไทเป - กรุงเทพฯ

เช้า อาหารเช้าในโรงแรม

นำท่านเดินทางสู่อาคารที่ว่าการกรุงไทเปเพื่อเที่ยวชมห้องนิทรรศการThe DiscoveryCenter of Taipei แสดงถึงการเจริญเติบโตของผังเมือง รวมทั้งการดำรงชีวิตความเป็นอยู่ การศึกษาศิลปะ วัฒนธรรม และการท่องเที่ยวของกรุงไทเป ตั้งแต่อดีต ปัจจุบัน และอนาคต

นำท่านไปช้อปปิ้งที่ตึกไทเป 101ถือเป็นสัญลักษณ์ใหม่ของ ไทเป มีความสูงทั้งหมด 508 เมตร ปัจจุบัน เป็นตึกที่สูงอันดับ 3 ของโลก ชมวิวทิวทัศน์บนตึกชั้นที่ 89 โดยใช้เวลาขึ้นลิฟท์เพียงแค่ 37 วินาที ตัวอาคารออกแบบเป็นรูปทรงลำไผ่8 ปล้อง ถ่ายรูปเป็นที่ระลึก เลือกซื้อสินค้าแบรนด์เนมต่างๆ มากมาย จากทั่วทุกมุมโลกตามอัธยาศัย

เที่ยง อาหารกลางวัน ณ ภัตตาคาร Wasabi 101 (อาหารบุฟเฟ่ต์สไตล์ญี่ปุ่น เช่น ซาซิมิ 10 อย่าง, อาหารสำเร็จรูป 8 อย่าง, ซูชิ 6 อย่าง, ของหวาน, ผลไม้, ไอศครีม Movenpick 6รส ฯลฯ

บ่าย จากนั้นแวะร้านขนมพายสับปะรด Vigor Koboที่อร่อยและมีชื่อเสียงของไต้หวัน จากนั้นนำท่านไป ที่ ตึกเคมอลล์อิสระช้อปปิ้งเกี่ยวกับไอทีต่างๆ ช้อปปิ้งที่สถานนีรถไฟไทเป ตามอัธยาศัย

ค่ำ อาหารค่ำ ณ ภัตตาคาร 200 ล้าน อู่เจี่ยวฉวนป่าน เช่น ออเดิฟเย็น ผัดหอยลาย ปลานึ่ง ฯลฯ

นำท่านเดินทางสู่สนามบินนานาชาติเถาหยวน (Taoyuan International Airport)

21.00 น. ถึงสนามบินนานาชาติเถาหยวน (Taoyuan International Airport) นำท่านตรวจเช็คสัมภาระ และตั๋วที่นั่ง

23.40 น. เหิรฟ้าสู่กรุงเทพฯ โดยเที่ยวบินที่ BR061

02.30 น. ถึงสนามบินสุวรรณภูมิ โดยสวัสดิภาพ……………………..สวัสดี

อัตราค่าบริการ ทัวร์ไต้หวัน งานพืชสวนโลก 4 วัน บินอีว่าแอร์

 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  พฤศจิกายน
วันที่ : 6-9พ.ย. , 20-23พ.ย. , 27-30พ.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,000
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  ธันวาคม
วันที่ : 4-7ธ.ค. , 11-14ธ.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 19,400
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  มกราคม
วันที่ : 22-25ม.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 21,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  กุมภาพันธ์
วันที่ : 12-15ก.พ.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 21,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 21,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 19,900
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 18,900
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  มีนาคม
วันที่ : 5-8มี.ค. , 19-22มี.ค.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 19,400
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -
 ราคาทัวร์สำหรับเดินทาง เดือน :  เมษายน
วันที่ : 23-26เม.ย.
ลักษณะการเข้าพัก ราคาทัวร์(บาท/ท่าน)
 ผู้ใหญ่ พักห้องคู่ ราคาท่านละ 22,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 1 ท่าน 22,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน (มีเตียง) 20,400
 เด็ก 1 ท่าน พักกับผู้ใหญ่ 2 ท่าน(ไม่มีเตียง) 19,400
 ผู้ใหญ่ ต้องการพักห้องเดี่ยวเพิ่มท่านละ 4,500
 ผู้ใหญ่ 3 ท่านพัก 1 ห้อง ท่านที่สามมีส่วนลด -

**ราคาดังกล่าวอาจมีการปรับเปลี่ยนหากสายการบินมีการเรียกเก็บภาษีน้ำมันและภาษีสนามบินเพิ่มเติม**

 
 
อัตราค่าบริการนี้รวม
 • ค่าตั๋วเครื่องบินสายการบิน EVA AIRWAYS(BR) เดินทางไป-กลับพร้อมคณะ รวมค่าภาษีสนามบินทุกแห่งที่มี
 • ค่าที่พักห้องละ 2 ท่าน ตามโรงแรมที่ระบุไว้ในรายการ หรือ ระดับเทียบเท่า
 • ค่าอาหาร ค่าธรรมเนียมเข้าชมสถานที่ต่างๆ และค่ายานพาหนะทุกชนิดสำหรับนำเที่ยว ตามที่ระบุไว้ในรายการ
 • ค่ารถรับส่งระหว่างสนามบิน-โรงแรมที่พัก
 • ค่ามัคคุเทศก์ผู้ชำนาญเส้นทางดูแลตลอดการเดินทาง
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันและค่าประกันภัยการเดินทางที่มีการเรียกเก็บจากสายการบิน ซึ่งเป็นอัตราเรียกเก็บ ณ วันที่ทำการจอง
 • ค่า ธรรมเนียมการยื่นขอวีซ่า แบบท่องเที่ยว สำหรับผู้ถือหนังสือเดินทางไทย (กรณีท่านถูกปฏิเสธการขอวีซ่า ทางสถานทูตจะไม่คืนค่าธรรมเนียมให้ท่าน)
 • ค่า ประกันชีวิตกรณีอุบัติเหตุในระหว่างการเดินทาง คุ้มครองในวงเงินไม่เกินท่านละ 1,000,000 บาท และค่ารักษาพยาบาลกรณีอุบัติเหตุในวงเงินไม่เกิน ท่านละ 200,000 บาท (ตามเงื่อนไขกรมธรรม์)

อัตราค่าบริการนี้ไม่รวม

 • ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 % และค่าภาษีหัก ณ ที่จ่าย 3%
 • ค่าใช้จ่าย ส่วนตัวนอกเหนือจากรายการที่ระบุ เช่น ค่าเครื่องดื่มและค่าอาหารที่สั่งเพิ่มเอง, ค่าโทรศัพท์, ค่าซักรีด ค่าอาหารและเครื่องดื่มสั่งพิเศษนอกรายการ ค่าซักรีด, ค่าโทรศัพท์ทางไกล, ค่าอินเตอร์เน็ต ฯลฯ
 • ค่าทำหนังสือเดินทาง, ค่าทำใบอนุญาตกลับเข้าประเทศของคนต่างชาติ หรือ คนต่างด้าว (เป็นหน้าที่ของผู้เดินทางในการจัดทำเอง)
 • ค่าทิปสำหรับ มัคคุเทศก์ พนักงานขับรถ พนักงานยกกระเป๋าที่โรงแรม
 • ค่าธรรมเนียมน้ำมันที่ทางสายการบินอาจมีการเรียกเก็บเพิ่มเติมอีกในภายหลัง
 • ค่าปรับ สำหรับน้ำหนักกระเป๋าเดินทางที่เกินจากที่ทางสายการบินกำหนดไว้

เงื่อนไขการชำระเงิน

 • กรุณาทำการจองก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 21 วันทำการหรือก่อนหน้านั้น โดยแฟกซ์หรืออีเมลล์หน้าพาสปอร์ตผู้เดินทาง เพื่อยินยันการจองที่นั่ง
 • กรุณาชำระเงินมัดจำ ทันทีหลังจากทำการจอง ท่านละ 10,000 บาท สำหรับการเดินทางช่วงเทศกาล กรุณาชำระมัดจำ 50% ของราคาทัวร์ทั้งหมด
 • ค่า ทัวร์ส่วนที่เหลือ บริษัทฯ จะขอเก็บค่าทัวร์ทั้งหมดก่อนการเดินทาง อย่างน้อย 15 วันทำการ มิเช่นนั้นบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกการเดินทางของท่าน และการคืนเงินทั้งหมดหรือบางส่วนตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง
 • การเดินทางในช่วงเทศกาลท่องเที่ยวหรือวันหยุดต่อเนื่อง อาจจะมีการเรียกเก็บค่าทัวร์เร็วกว่าที่กำหนดไว้ข้างต้น

การยกเลิกและการเปลี่ยนแปลง

 • หากมีการยกเลิกจะต้องแจ้งทางบริษัทก่อนเดินทางอย่างน้อย 30 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หากเป็นช่วงเทศกาลหรือวันหยุดต่อเนื่อง ต้องแจ้งยกเลิกก่อนเดินทางอย่างน้อย 45 วันทำการ หรือก่อนหน้านั้น
 • หาก ยกเลิกก่อนออกเดินทางน้อยกว่าวันดังกล่าว ทางบริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการหักเงินทั้งหมด หรือ บางส่วนตามที่เกิดค่าใช้จ่ายขึ้นจริง เนื่องจากทางบริษัท ฯ มีค่าใช้จ่ายที่ได้ชำระล่วงหน้าไปแล้ว
 • กรุ๊ปที่เดินทางช่วงวัน หยุด ฤดูท่องเที่ยว เทศกาลสำคัญ จะไม่มีการคืนเงินมัดจำ หรือค่าทัวร์ทั้งหมด หากไม่ได้ปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ที่ได้ระบุไว้

เงื่อนไขและข้อกำหนดอื่นๆ

 • รายการทัวร์นี้เป็นการท่องเที่ยวแบบหมู่คณะ (Join Tour) จัดทำและดำเนินการโดยบริษัทคู่ค้า (Partner)
 • อัตราค่าบริการคิดคำนวณจากอัตราแลกเปลี่ยน และราคาตั๋วเครื่องบินในปัจจุบัน บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการปรับเปลี่ยนราคาค่าบริการในกรณีที่มีการขึ้นราคาค่าตั๋ว เครื่องบิน ค่าประกันภัยสายการบิน ค่าธรรมเนียมน้ำมัน หรือมีการประกาศลดค่าเงินบาท หรืออัตราแลกเปลี่ยนได้ปรับขึ้นในช่วงใกล้วันที่คณะจะเดินทาง
 • บริษัทฯ รับเฉพาะผู้มีวัตถุประสงค์เดินทางเพื่อท่องเที่ยวเท่านั้น
 • หากท่านถูกเจ้าหน้าที่ตรวจคนเข้าเมืองของประเทศนั้นๆ ปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ด้วยเหตุผลใดๆ ก็ตาม ถือเป็นเหตุผลซึ่งอยู่นอกเหนืออำนาจและความรับผิดชอบของบริษัทฯ ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่คืนเงินบางส่วนหรือทั้งหมด
 • บริษัทจะไม่รับผิดชอบต่อการห้ามออกนอกประเทศ หรือ ห้ามเข้าประเทศ อันเนื่องมาจากมีสิ่งผิดกฎหมาย เช่น ยาเสพติด และจะไม่มีการคืนเงินค่าบริการทั้งหมด
 • หากท่านถูกปฏิเสธการเข้า - ออกเมือง ไม่ว่าประเทศใดจนทำให้ท่านไม่สามารถเดินทางต่อไปได้ คณะทัวร์ท่านอื่น ๆ รวมถึงไกด์จะไม่สามารถรอท่าน ณ สนามบินได้ จำเป็นต้องออกเดินทางตามโปรแกรมที่วางไว้ เพื่อไม่ให้กระทบกับลูกค้าท่านอื่น แต่ทางตัวแทนบริษัทฯ จะทำหน้าที่ประสานงานและเจ้าหน้าที่จะทำการติดต่อช่วยเหลือท่านเป็นระยะ
 • บริษัทฯ จะไม่รับผิดชอบในกรณีที่กองตรวจคนเข้าเมืองของประเทศไทยงดออกเอกสารเข้า เมืองให้กับชาวต่างชาติ หรือ คนต่างด้าวที่พำนักอยู่ในประเทศไทย แต่จะทำหน้าที่ช่วยเหลือเจรจา แต่อำนาจสิทธิ์ขาดเป็นของทางกองตรวจคนเข้าเมือง
 • บริษัทฯ จะทำหน้าที่เป็นตัวแทนในการเรียกร้องค่าชดใช้จากสายการบิน, โรงแรมหรือบริษัทขนส่งเมื่อเกิดการสูญหายของ สัมภาระระหว่างการเดินทาง แต่จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายดังกล่าว
 • ในระหว่างการท่องเที่ยวนี้ หากท่านไม่ใช้บริการใด ๆ ไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน ถือว่าท่านสละสิทธิ์ ไม่สามารถเรียกร้องขอคืนค่าบริการได้
 • หากท่านไม่เดินทางกลับพร้อมคณะทัวร์ ตั๋วเครื่องบินขากลับซึ่งยังไม่ได้ใช้ ไม่สามารถนำมาขอคืนเงินได้
 • ทางบริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิก หรือเปลี่ยนกำหนดการเดินทาง หากมีผู้ร่วมเดินทางในคณะทัวร์ ไม่ครบตามที่กำหนดไว้
 • ค่าบริการที่ท่านชำระกับทางบริษัทฯ เป็นการชำระแบบเหมาขาด และทางบริษัทฯ ได้ชำระให้กับบริษัทฯ ตัวแทนแต่ละแห่งแบบเหมาขาดเช่นกัน ดังนั้นหากท่านมีเหตุอันใดที่ทำให้ท่านไม่ได้ท่องเที่ยวพร้อมคณะตามรายการ ที่ระบุไว้ ท่านจะขอคืนค่าบริการไม่ได้
 • กรณีเกิดความผิดพลาดจากตัวแทน หรือ หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จนมีการยกเลิก ล่าช้า เปลี่ยนแปลง การบริการจากสายการบิน บริษัทขนส่ง หรือ หน่วยงานที่ให้บริการ บริษัทฯ จะดำเนินโดยสุดความสามารถที่จะจัดบริการทัวร์อื่นทดแทนให้ แต่จะไม่คืนเงินให้สำหรับค่าบริการนั้นๆ
 • มัคคุเทศก์ พนักงาน และตัวแทนของบริษัทฯ ไม่มีสิทธิ์ในการให้คำสัญญาใดๆ ทั้งสิ้นแทนบริษัทฯ นอกจากมีเอกสารลงนามโดยผู้มีอำนาจของบริษัทฯ กำกับเท่านั้น
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบค่าเสียหายในเหตุการณ์ที่เกิดจากการยกเลิก หรือความล่าช้าของสายการบิน ภัยธรรมชาติ การนัดหยุดงาน การจลาจล การปฏิวัติ ทรัพย์สินสูญหายตามสถานที่ต่างๆ และอื่นๆ ที่อยู่นอกเหนือการควบคุมของทางบริษัทฯ หรือ ค่าใช้จ่ายเพิ่มเติมที่เกิดขึ้นทางตรง หรือทางอ้อม เช่น การเจ็บป่วย การถูกทำร้าย การสูญหาย ความล่าช้า หรือ จากอุบัติเหตุต่างๆ
 • บริษัทฯ และตัวแทนของบริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนแปลงรายการทัวร์ตามความเหมาะสม ให้สอดคล้องกับสถาณะการณ์ ข้อจำกดัด้านภูมิอาหาศ และเวลา ณ วันที่เดินทางจริง ทั้งนี้ทางบริษัทฯ จะยึดถือและคำนึงถึงความปลอดภัย รวมถึงประโยชน์สูงสุดของลูกค้าส่วนมากเป็นสำคัญ
 • บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงราคาและเงื่อนไขต่างๆโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า

ข้อมูลเกี่ยวกับการยื่นวีซ่า

 • คนไทยถือหนังสือเดินทางประเทศไทย ไม่ต้องยื่นขอวีซ่าก่อนออกเดินทาง
 • เตรียมหนังสือเดินทางมีอายุมากกว่า 6 เดือน ณ วันเดินทาง เพื่อยื่น ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง
 • สิทธิ์การออกวีซ่าขึ้นอยู่กับสถานทูตเท่านั้น
ข้อตกลงสำคัญ โปรดตรวจสอบก่อนสำรองที่นั่ง
เพื่อให้การสั่งซื้อ และตกลงซื้อขาย สินค้า บริการ จากบริษัท ฯ เป็นไปโดยสมบูรณ์ กรุณาดำเนินการดังต่อไปนี้
1.ท่านต้องตรวจสอบการสะกดเป็นภาษาอังกฤษต่าง ๆ ให้ตรงกับ หนังสือเดินทาง ( Passport )
1.1 ชื่อ + นามสกุล ของผู้โดยสารทุกคน 
1.2 คำนำหน้า ชื่อ เช่น Mr. / Mrs. / Miss.
1.3 ชื่อ / ชั้นยศ / ทางตำรวจ / ทหารเป็นต้น (ถ้ามีและต้องการระบุ)
1.4 เบอร์สะสมไมล์ของสายการบินต่าง ๆ เช่นของการบินไทย เป็นต้น (ในกรณีที่สามารถสะสมไมล์ได้)
1.5 กรณีมีเด็กร่วมเดินทาง โปรดตรวจสอบว่าอายุเด็กนั้น ๆ อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องใช้ราคาบัตรโดยสารประเภทใด  ตรงตามอายุของเด็กหรือไม่
1.6 โปรดตรวจสอบ อายุ ของหนังสือเดินทาง ( Passport ) ของผู้โดยสาร และผู้ร่วมเดินทางทุกท่าน ว่าจะต้องคงมีอายุเหลือ ณ วันเดินทาง มากกว่า 6 เดือน ขึ้นไป
2. ความผิดพลาดในข้อ 1.1 – 1.5 อาจสามารถแก้ไขเปลี่ยนแปลงได้หากยังไม่ได้มีการออกบัตรโดยสาร ทั้งนี้หากมีตรวจพบความผิดพลาดภายหลังการออกบัตรโดยสารแล้ว การแก้ไขเปลี่ยนแปลงใด ๆ ผู้โดยสารจะต้องชำระค่าใช้จ่ายในการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว  โดยผู้โดยสารต้องเป็นผู้รับภาระค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่เกิดขึ้นเอง โดยเฉลี่ยการเปลี่ยนตั๋วจะเสียค่าใช้จ่ายประมาณ 1200 บาท / ตั๋ว 1 ใบ ส่วนในกรณี 1.6 ผู้ซื้อ จะต้องเป็นผู้ตรวจสอบ และเตรียมความพร้อมของเอกสารด้วยตัวท่านเอง บริษัทฯ ไม่สามารถ ดำเนินการใด ๆ แทนท่านได้ทั้งสิ้น

3. กรณีที่ ท่านไม่ได้ทำการทักท้วงใด ๆ แบบไปลายลักษณ์อักษร บริษัท ฯ ถือว่าท่านได้ตกลงรับทราบเงื่อนไข และข้อกำหนดทั้งหมด ของบริษัท ฯ เป็นที่เรียบร้อยแล้ว โดยหากเกิดความเสียหายใด ๆ ขึ้น บริษัท ฯ ไม่ต้อง รับผิดชอบ ใด ๆ ทั้งสิ้น  Complete a simple step to create your personalised holiday booking     กรุณาระบุช่วงเวลาที่จะเดินทางพร้อมรายละเอียดกิจกรรม และกดปุ่มเพื่อทำขั้นตอนต่อไป
 
 
Travel date / วันที่ท่องเที่ยว:

    Child / เด็ก ( 3 ปี - 12 ปี,ความสูงไม่เกิน 120 ซม.
                  3 Yr. - 12 Yr. or tall lower 120 Cm. )
  จำนวน Adult / ผู้ใหญ่
Child / เด็ก
Total Price / คำนวนราคา :
Name / ชื่อ : *
Surname / นามสกุล : *
E-Mail / อีเมล์ : *
Special Requirements / รายละเอียดเพิ่มเติม : *
Country / ประเทศ : *
Phone or Mobile / โทรศัพท์: *